Engineer standing in front of a signboard of the technical college in Hillerød. Michael Ankjær Ludwigsen (MILU)
Ingeniør Michael Ludwigsen introducerede ingeniørfaget for eleverne på Teknisk Gymnasium i Hillerød. Det var en succes, og skolen sikrede sig med det samme et besøg igen til næste år.
NYHED

Ung ingeniør bygger bro mellem det private erhvervsliv og teknisk gymnasium

Spørgelysten var stor, da ingeniør Michael Ludwigsen holdt oplæg for 75 HTX studerende på teknisk gymnasium i Hillerød.

02. okt 2018

Det kan være svært som gymnasieelev at forestille sig, hvad en færdiguddannet ingeniør egentligt arbejder med. Derfor tog ingeniør Michael Ludwigsen fra NIRAS ud på Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød for at fortælle om hans egne overvejelser, da han skulle vælge uddannelse. Samtidig gav han også et indblik i, hvad han selv arbejder med til daglig som ung ingeniør. Om initiativet siger han:

”Jeg ville gerne motivere og inspirere de unge studerende og samtidig vise dem, at en uddannelse som ingeniør åbner mange døre. Jeg gav den viden videre om ingeniørfaget, som jeg selv godt kunne have brugt, da jeg skulle vælge uddannelse.”

En essentiel pointe i Michaels oplæg, der tog afsæt i hans egne erfaringer, var, at man med et ingeniørdiplom i hånden kan gøre en forskel i verden inden for alt fra byggeri til udviklingsbistand og miljø.

Mange spørgsmål

De studerende holdt sig ikke tilbage med spørgsmål om alt fra jobmuligheder til arbejdstider og tekniske spørgsmål til de projekter, Michael arbejder på, hvor især hans rolle i Carlsbergbyens nye boligområde fangede deres interesse. Her spurgte eleverne blandt andet om, hvilke software-programmer Michael arbejder i, og om han bruger simuleringsmodeller, og hvordan man undgår at begå fejl i store projekter.

Brobygger

”Med oplægget bygger Michael bro mellem det private erhvervsliv og de studerende ved at give dem et indblik i livet som ingeniør. Ingeniørens arbejdsopgaver bliver konkrete,” siger forretningschef Kirsten Engholm Henriksen om initiativet.

Michael holdt oplæg for skolens afgangselever.