Kronik: Tre teser for strategisk energiplanlægning

Energibesparelser er hot, kraftvarme og biomasse er not. Og så skal energiplanlægningen væk fra kommunerne. Det skriver NIRAS i Ingeniørens kronik.

28. mar 2014

Den danske energisektor er i fuld gang med at omstille sig for at blive fri for fossile energikilder inden 2050. Det er en udfordring, der kræver begavede løsninger, hvis vi samtidig ønsker at skabe udvikling, eksport og arbejdspladser.

NIRAS’ udviklingschef for klima og energi Erik C. Wormslew og NIRAS’ udviklingschef på tværs Henrik Kærgaard har derfor i en kronik i Ingeniøren opstillet tre teser for strategisk energiplanlægning.

Først og fremmest argumenterer de for, at energibesparelser skal i højsædet. Dernæst sætter de spørgsmålstegn ved, om kraftvarme også fremover bør prioriteres i energiplanlægningen, og endelig betvivler de den store rolle, biomasse tiltænkes fremtidens energiproduktion.

Kommuner for små til at løfte opgaven

Erik C. Wormslev og Henrik Kærgaard konkluderer derefter, at disse store omvæltninger og udfordringer næppe bliver bedst udført i kommunalt regi, men i stedet bør forankres i staten og de større energiselskaber.

”Vi mangler ikke teknologi og viden. Vi mangler organisering, overblik og kapital – og politiske rammer, der ikke er dikteret af kortsigtede afgiftshensyn! Arbejdet burde ske på landsplan eller regionalt for at blive optimalt. På kommunalt niveau bliver det let til suboptimering, dårlige løsninger og fejlinvesteringer – og dermed ingen eksportaktiver,” skriver de to i kronikken.

Læs hele kronikken i Ingeniøren.