Træflis-varmeværk sparer både kroner og CO2

NIRAS så mulighederne og faciliterede processen. Virksomheder og borgere i Engesvang kan se frem til årlig besparelse på 1,5 mio. kr., når gamle paller bliver fyret af som træflis.

16. feb 2015

Borgere og virksomheder i Engesvang ved Ikast får en lavere varmeregning næste år. I starten af februar blev første spadestik til et nyt flisfyret varmeværk taget. Værket forventes at stå klar 1. december.

NIRAS har spillet en central rolle i at få projektet på benene. Den økonomiske gevinst er beregnet til ca. 1,5 mio. kr., og herudover er der flere gevinster for klima og miljø.

Værket ligger hos virksomheden STEA i Engesvang, der producerer og håndterer Europa-paller til transport. Det drives i samarbejde med Ikast Værkerne, som står for varmeforsyningen i Engesvang. Flisen fra de kasserede paller svarer til ca. 4.500 ton flis per år og kan dække ca. 70 pct. af varmebehovet hos de 760 private fjernvarmekunder og seks af de største industrivirksomheder i Engesvang.

Tæt dialog med lokale virksomheder

”Vores vigtigste rolle har været at se mulighederne og facilitere processen. Vi har været i en tæt dialog med de store virksomheder, som hidtil har dækket deres behov med naturgas. Samtidig har vi stået for myndighedsbehandlingen,” fortæller Preben Røgild Knudsen, som har været NIRAS’ projektleder.

NIRAS har derudover projekteret anlægget og rådgivet STEA og Ikast Værkerne i hele processen med indgåelse af samarbejdsaftaler.

Borgerne får gevinst

Udover at et varmeværk, hvor der fyres med flis, producerer billigere varme end et naturgasfyret kraftvarmeværk, er den helt store fordel, at man sparer transport ved at lægge værket på STEA’s grund.

”Man får nedbragt udgiften til at håndtere pallerne, og der spares dermed CO2 og slid på veje og lastbiler, når flisen kan bruges ved kilden og ikke skal køres rundt i landet til andre varmeværker,” fortæller Preben Røgild Knudsen.

Det koster ca. 25 mio. kr. at bygge det nye anlæg. Med en rente på seks pct. og en afskrivning over 15 år vil det nye anlæg give en årlig besparelse på 1,5 mio. kr., når man sammenligner med 2013-priser. For en typisk husstand er den årlige besparelse på ca. 2.000 kr.