Tigerspring i forsyningssektor skaber jobs

Den danske forsyningssektor investerer et trecifret milliardbeløb i klimatilpasning, grøn omstilling og efterslæb på renoveringer. Det har udløst et boom i ansættelser.

19. aug 2014

Ekstremregn, nedslidte forsyningsanlæg og behov for grøn omstilling har udløst en bølge af organisationsændringer, fusioner og investeringer i anlæg hos forsyningsselskaberne. Resultatet er ingeniørmangel i hele vand-, spildevand- og energisektoren.

De mange ændringer i forsyningsselskaberne er nødvendige, fordi selskaberne er i gang med en af Danmarkshistoriens største investeringer i infrastruktur. Klimatilpasning og fornyelse af nedslidte vand-, afløbs- og energianlæg skal gå op i en højere enhed. En proces som, i mange tilfælde, også kobles til affaldshåndtering, genbrug og industriens processer.

25 pct. årlig vækst

Samtidig står branchen over for et krav om billigere vand og energi til forbrugerne og bedre forsyningssikkerhed og kvalitet.

”Tager vi det hele med, tror jeg, at vi står over for en trecifret milliardinvestering og en ufattelig spændende teknisk udfordring,” siger Jens Brandt Bering, forretningschef i NIRAS for vand og forsyning.

Han er leder i en enhed, der målt i antal medarbejdere er vokset 25 procent om året de seneste tre år. Og det er ikke, fordi han tror, at NIRAS i betydelig grad tager markedsandele blandt de rådgivende ingeniører.

”Væksten skyldes primært øget efterspørgsel efter nye løsninger, og dem kan vi levere,” siger han.

Vandsektorloven skabte ny virkelighed

Det er hele sektoren, der er i voldsom fremgang. Og mens forsyningsselskaber, rådgivere og leverandører løber stærkt, prøver man at skabe nye løsninger og synergi for at kunne indfri målet fra Vandsektorloven fra 2009 om en mere effektiv forsyningssektor.

I 2010 tog NIRAS selv konsekvenserne af den nye virkelighed og omorganiserede for at kunne skabe de nye løsninger på tværs af forsyningsarter og vandkredsløb, branchen havde behov for. Alle vand- og forsyningsspecialister – kombineret med ledelseskonsulenter – er nu samlet i én enhed.

Tidligere var rent vandværksvand, spildevand og fjernvarme tre adskilte områder i branchen uden væsentlige synergi. Nu er der mange steder dannet multiforsyningsselskaber som Esbjerg Forsyning, Roskilde Forsyning, Kalundborg Forsyning eller HOFOR i København.

Kraftigt regnvejr accelererede renovering

Det var oversvømmelserne i København i 2010 og 2011, der for alvor fik sat renovering af kloakledninger og klimatilpasning på dagsordenen. I årene forinden var der kommet flere og flere overløb fra kloakker ud i sårbare områder, eksempelvis Københavns Havn, og oversvømmelserne var et led i et større og foruroligende mønster.

”Investeringerne i efterslæbet er bredt og gælder alle forsyningsområder. Listen af eksempelvis forureninger af drikkevandsforsyningen og deraf følgende kogepåbud vokser. Køge, Tune, Aarhus… en lang række større byer har været ramt,” siger Jens Brandt Bering:

”Hvis forsyningen virker, tager vi det for givet og vil have det så billigt som muligt. Hvis det ikke virker, skal det bringes i orden hurtigst muligt, koste hvad det vil. Ingen kan leve med udsving i drikkevandskvaliteten eller vand i kælderen.”

Selv naturgasnettet, som blev rullet ud i 80’erne, har et efterslæb med hensyn til renovering og indgår samtidig i betydelig grad i omstillingen til en mere CO2-venlig energiforsyning.

”Der er mange drivere i, at den her sektor er nødt til at gøre noget for at investere samfundsøkonomisk optimalt,” siger han.

Teknisk banebrydende løsninger

Forsyningsselskaberne ændrer sig både organisatorisk og teknisk. Alle steder ses eksempler på teknisk banebrydende projekter med fokus på synergi mellem forsyningsarter og helhedsløsninger.

Tidligere miljøminister Ida Auken har kaldt Frederikssund Kommune og Forsynings integrerede natur- og klimatilpasningsprojekt i Sillebro Å, for et ”kinderægs-projekt” og opfordrede til flere projekter, der løser mange udfordringer samtidig.

Og senere i denne måned indvis et stort integreret natur- og klimatilpasningsprojekt i Karlstrup Mose. Bagved står de to kommuner, Greve og Solrød, og den fusionerede forsyning.