Tårnby tager vandet lidt fra oven

Netværksprojekt for Tårnby Forsyning giver konkrete bud på fremtidens forsyning og peger på, at en ny tilgang til vandsystemet også giver et stort potentiale for komponentproducenter.

25. jan 2015

Forsyningssektoren har været gode til innovation, men det har været udvikling af nye komponenter, der har stået i centrum. I de seneste 150 år har det grundlæggende vandforsyningssystem ikke ændret sig. Det laver et nyt projekt, som NIRAS har gennemført for Tårnby Forsyning, om på.

”Min vision er, at vi skal have alt vandet fra oven i 2040. Det er en radikal anderledes måde at tænke vandforsyning på,” siger direktør Raymond Skaarup, Tårnby Forsyning.

Tårnby har med sin beliggenhed på det flade Amager en række aktuelle udfordringer. Vandressourcerne er knappe, og med et højt grundvandsspejl er det salte vand i Øresund en betydelig trussel.

Behov for nye komponenter

Udviklingschef Henrik Kærgaard, NIRAS, har stået i spidsen for det netværksprojekt, der har givet et bud på, hvordan visionerne kan realiseres. Med endnu 25 år at løbe på er der ikke et facit, hvor bundlinjen stemmer i regnearkene, men der er en retning: Vandforbruget skal sænkes markant, og så skal man hente vandet fra regnvand i stedet for grundvand. Det kan kun løses, hvis der sker en massiv teknologisk udvikling.

”Det kræver investeringer, men der er også et kæmpepotentiale. For når vi gentænker hele vandsystemet, skal der nødvendigvis også udvikles nye komponenter. Udfordringerne er de samme globalt, så hvis det lykkes, er der tilsvarende store gevinster,” siger Henrik Kærgaard.

Vand skal bruges – ikke afledes

I projektet er der allerede givet en række bud på, hvor der kan sættes ind:

  • Opsamling af regnvand fra tagene på etagebyggerier
  • Recirkulation af vand i vaskemaskiner, opvaskemaskiner m.m.
  • Rensning af badevand til drikkevand
  • Biotoiletter med lavt vandforbrug
  • Afføring og grønt affald kan blandes til biopulp til biogasanlæg

SE MERE Tårnby Forsynings visioner

Fakta om Vand fra oven

Bag udviklingsprojektet står Tårnby Forsyning, Grundfos, DTU, Tårnbyhuse, Skanska, Den Blå Planet, Københavns Lufthavne og NIRAS. De 41.000 indbyggere i Tårnby bruger i dag 2,5 mio. m3 vand. 0,8 mio. m3 fra egne boringer, resten fra naboselskaber. Der renses og afledes 5,3 mio. m3 vand, heraf er ca. 3 mio. m3 regnvand. Københavns Lufthavne er den største kunde med et vandforbrug svarende til 20.000 indbyggere. Lufthavnen vil øge passagertal fra 23 mio. årligt til 40 mio. årligt uden øget ressourceforbrug.