Sådan gennemfører du succesfuld klimatilpasning

Vellykket klimatilpasning kræver, at finansieringen er på plads, at aktørerne kan samarbejde og at borgerne bliver inddraget. Kommunerne i Region H har udgivet en guide, som kan give succes.

28. apr 2015

For første gang er erfaringerne med de komplekse klimatilpasningsprojekter i Danmark nu samlet i et værktøj, som kommende projekter kan drage nytte af. Erfaringerne stammer fra kommunerne i Region Hovedstaden. Værktøjet er gratis for alle, og indeholder bl.a. forslag til proces og giver en række konkrete praktiske råd.

”Vi ønsker at inspirere til løsninger på tværs af kommunegrænser og faggrænser, hvor nytteværdien er høj og omkostningerne små,” forklarer Martin Moneaux, der er souschef i Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling og samtidig projektleder for Klikovand. De står bag værktøjet sammen med Region Hovedstaden.

Tusinde konkrete projekter

De danske kommuner står foran mere end tusinde konkrete klimatilpasningsprojekter med en samlet investering på et tocifret milliardbeløb i klimatilpasning. Det viser kommunernes tilpasningsplaner, hvor de fleste lå færdige ved udgangen af 2014. Alene Gladsaxe Kommune har udpeget 13 risikoområder, hvor de skal gennemføre klimatilpasningsprojekter som følge af den øgede nedbør og større risiko for ekstremregn.

LÆS MERE Klimasikring giver leg og læring i Lindevangsparken

Vigtigt at tænke helhedsorienteret

Alle detaljer er beskrevet i værktøjet ”Greenspots. Guide til tværkommunal klimatilpasning,” som kan hentes på Klikovands hjemmeside. Værktøjet har form som en vejledning med konkrete forslag til proces og cases, og er udarbejdet af NIRAS.
”Det er væsentligt ikke kun at tænke i problemløsning, som er den traditionelle måde at gøre tingene på. Man skal tænke helhedsorienteret og lede efter merværdi på tværs af traditionelle grænser. Desuden er det meget vigtigt, at man får alle vigtige interessenter med omkring bordet fra starten og på den måde skaber det nødvendige ejerskab til processen,” forklarer Jens Christian Riise, markedschef i NIRAS inden for klima og ressourcer. ”Den intelligente løsning breder sig ofte ud over geografien i flere kommuner,” understreger han.

Cases på tværs af grænser

Det nye værktøj illustrerer pointen ved at gennemgå tre cases, som alle går på tværs af kommune- og/eller faggrænser.

  1. Klimasikringen af Store Vejle Å-systemet, hvor der blandt andet skal være plads til Ringstedbanen, gennem den nuværende Vallensbæk Sø ved at samle regnvandet i flere mindre bassiner og lede skybrudsvandet herfra til de grønne områder ved Tranegilde/Vallensbæk Mose.
  2. Klimasikringen af Gentofte og Gladsaxe i projektet Høje Gladsaxe Park, hvor vandet fra de tæt bebyggede områder bliver ledt renset hen i det fredede naturområde Høje Gladsaxe Parken for forsinkelse og nedsivning.
  3. Sikringen af boligområderne omkring Usserød Å mod oversvømmelser gennem en regulering af åen på dens løb gennem tre kommuner.