Stormsikrer Gilleleje Havn

Havnebestyrelsen slår to fluer med et smæk, når de reparerer skader fra Bodil og samtidig tager højde for fremtidige stormpåvirkninger.

17. apr 2015

Borgere, turister, fritids- og erhvervsfiskere i Gilleleje Havn kan glæde sig til, at havnen i fremtiden går fri af søsterstorme til Bodil, der splintrede havnen i 2011.

En projektbeskrivelse fra NIRAS viser, at det vil koste 30 millioner kroner at genopbygge og forstærke molerne ved Gilleleje Havn for på den måde at undgå ødelæggelser ved fremtidige vinterstorme.

”Lukker havnen, har vi ingen indtægter. Det vil være en samfundsmæssigt katastrofe for både fritids- og erhvervsliv i Gilleleje,” siger Per Klug, formand for Gilleleje havnebestyrelse.

Derfor bad havnebestyrelsen NIRAS om at udarbejde en projektbeskrivelse – også kaldet et dispositionsforslag.

Forslaget indebærer blandt andet, at man skal genopbygge Vestmolen, som Bodil var særlig hårdhændet ved, en bølgeskærm på Østmolen ud for lystbådebassinet, der skal reducere bølgeoverskyl, en anlægskaj for sten og grus samt en længere tværmole.

Simulerede bølgernes påvirkninger

”Computerprogrammer der viser, hvordan bølger påvirkninger havnekonstruktioner, dokumenterede, at det oprindelige mole-layout var tæt på optimalt. Udfordringen var derfor at finde løsninger til at forbedre forholdene inden for molerne - for eksempel at forlænge tværmolen,” siger Kim Boye, projektchef fra NIRAS om dispositionsforslaget.

Vigtigt for hele byen

”Vi har nu et gennemarbejdet projekt til at beslutte havnens fremtid. Gilleleje har stor bevaringsværdig værdi, og havnen skal – udover at skabe liv og arbejdspladser - også beskytte byen,” siger Per Klug.

Entreprenørstart er planlagt til primo maj 2015, og arbejdet tager ni måneder.