Stormflodssikring med sidegevinster i Køge Bugt

NIRAS har udarbejdet et forslag til stormflodssikring af alle områder langs Køge Kommunes kystområde. Løsningen tilgodeser både virksomheder, borgere og natur.

26. jan 2016

”Hvis stormfloden kommer i morgen, som den gjorde i 1872, er det estimeret, at der vil ske skader for omkring to mia. kr.”

Det var den dystre prognose, som Køge Kommune kom med i 2015. Det er på denne baggrund, at kommunen har bedt NIRAS udarbejde et løsningsforslag til stormflodssikring i tre kystnære områder fra kommunegrænsen mod Solrød til kommunegrænsen mod Stevns.

Kan tjene flere formål

Projektlederen fra NIRAS’ afdeling for Kyst- og højvandsbeskyttelse, Peter Fløcke Klagenberg, forklarer, at politikerne bør se ud over prisen, når de vurderer løsningerne. De kan nemlig i flere tilfælde vælge løsninger, der ikke kun fungerer som højvandssikring, men som også kan bruges af borgerne til hverdag.

”Man kan vælge en løsning, som tjener et enkelt formål eller man kan vælge en løsning, der tjener flere formål ud over fokusmålet, som er stormflodssikringen,” siger Peter Fløcke Klagenberg.

Herudover har flere af løsningerne den fordel, at de ikke kun sikrer mod det havvand, som kommer via Køge Bugt og ind gennem Køge by ved stormflod, men også mod de store regnvejrsmængder, der senest oversvømmede boligkvarterer i Køge i slutningen af december.

”Når man benytter helhedsorienteret vandplanlægning, skal alle former for oversvømmelse af boligområder kunne håndteres,” forklarer Peter Fløcke Klagenberg.

Naturforskønnelse og byliv

Til det nordligste, og største, område har NIRAS foreslået tre forskellige slags diger med tre placeringer, alle med forskellige priser og fordele. Den tredje mulighed har en holistisk tilgang til problemet, idet den består af et klægjordsdige, som bygges ind i den eksisterende klit i Ølsemagle Revle barrieresystemet for at skjule højvandssikringen for det blotte øje. Det vil blot ligne det nuværende naturområde.

Løsningen består desuden af tidevandssluser, som vil føre iltrigt saltvand gennem Natura 2000- laguneområdet og ud igen nord for marinaen i Køge Bugt. Et lignende system har fungeret hensigtsmæssigt i Køge Bugt Strandpark, som NIRAS færdiggjorde i 1980.

I område 2 er én af sikringsløsningerne at lave en permanent højvandssikring i den rekreative del af havneområdet, hvor et brugsvenligt byrum bliver en del af løsningen.

”Det er muligt at skjule en højvandsmur som en del af byudviklingen, man kan etablere et dejligt havneområde med ramper og lignende. Hverdagen vil altså se ud som altid, og området vil blive brugt af borgerne samtidig med, at man har en permanent sikring mod stormflod,” siger Peter Fløcke Klagenberg.

Afventer politisk beslutning

Det er nu op til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune at pege på en samlet løsning til sikring mod stormflod i Køge Bugt, som byrådet senere skal forholde sig til.

”Vi har peget på nogle forskellige løsninger ud fra tanken om, at man ved samme lejlighed kan optimere på så mange anvendelsesområder som muligt, så man har mest muligt glæde af løsningen også i hverdagen. Nu afventer vi den endelige beslutning,” siger Peter Fløcke Klagenberg.

NIRAS har udarbejdet lignende rapporter med forslag til de øvrige kommuner, som samarbejder med Køge Kommune om bl.a. et ensartet sikringsniveau for hele bugten.