A lounge area with three men

Stærk vækst gennem nye aftaler i Sverige

En vundet rammeaftale med Sveriges Geologiska Undersökning er den fjerde store rammeaftale for NIRAS i Sverige i år. Dermed fortsætter NIRAS sin stærke vækst i Sverige.

21. apr 2016

NIRAS har netop vundet den fjerde rammeaftale i år for store offentlige kunder i Sverige. Dermed fortsætter NIRAS sin stærke vækst på det svenske marked. Den seneste aftale er med Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Tidligere i år er der vundet to forskellige rammeaftaler med Trafikverket og en med Post Nord.

”Disse rammeaftaler vil alene i år og alene inden for vores miljøforretning give os en vækst på omkring ti nye medarbejdere. Dertil kommer den afledte vækst af, at vi nu har disse referencer,” forklarer Markus Davelid, der er landechef for NIRAS i Sverige. Her har NIRAS i øjeblikket 165 medarbejdere og vækster også på andre områder end de områder, aftalerne gælder. Med de nye aftaler udbygger NIRAS sin position inden for miljø, herunder støj, samt ejendomsservice.

Mest værdifulde kundeaftaler

Når det gælder offentlige kunder, slås de rådgivende ingeniørfirmaer om de store rammeaftaler på alle de vigtige markeder. Rammeaftalerne er nogle af de mest værdifulde kundeaftaler. Derfor er der intens konkurrence om dem, og i EU udbydes de i henhold til EU’s udbudsregler. Når en virksomhed har vundet en rammeaftale, vil vinderen i aftalens løbetid automatisk få tildelt nye opgaver inden for rammeaftalens område. SGU-aftalen betyder, at NIRAS i en periode på op til fire år fra vil få tildelt et stort antal projekter.

NIRAS etablerede sig i Sverige i 2008 og senere, i 2012, i Norge. På begge markeder er det sket ved, at NIRAS har købt lokale virksomheder og udbygget dem.

NIRAS adskiller sig fra sine konkurrenter ved at have en organisation, der reelt i det daglige arbejde er integreret på tværs af landegrænserne. SGU-aftalen er et konkret resultat af den organisering. Aftalen er vundet med et team bestående af fire danske medarbejdere og fire svenske medarbejdere.

Organisationen er langt større

Når halvdelen af medarbejderne i dette tilfælde er danske, er det ikke fordi, at NIRAS i Danmark altid har større kompetencer på miljøområdet end NIRAS har i Sverige. I andre konkrete sager har NIRAS vundet opgaver i Danmark med svenske medarbejdere. Derfor betyder NIRAS’ organisation i virkeligheden, at det er mindre afgørende om NIRAS er 165, 200 eller et andet antal medarbejdere i Sverige, fordi organisationen er langt større.

Resultaterne skabes ved, at de enkelte forretningsområder internt i NIRAS har stor frihed til at organisere sig, som de ønsker.

”En væsentlig forklaring på, at vores landeoverskridende organisation på miljøområdet fungerer i praksis er, at vi nogle år efter NIRAS’ etablering i Sverige valgte at droppe primært at fokusere på rentabiliteten i hver enkelt projekt, men i højere grad fokuserede på vores strategiske mål. Naturligvis skal vi også have økonomi i den enkelte sag. NIRAS er jo en kommerciel virksomhed. Men for os har det vist sig at være rigtigt at have et skarpt fokus på vores overordnede mål. Det skaber væsentlig flere forretningsmuligheder for os,” forklarer Per Björinger, der er forretningschef for miljøområdet i Sverige. Hans forretningsenhed er fuldt integreret med den danske og norske miljøforretning.

NIRAS har på koncernplan over 1.400 medarbejdere.

På miljøområdet er der over 200 medarbejdere i Danmark og 40 i Sverige. Dertil kommer NIRAS’ medarbejdere på miljøområdet i de øvrige lande.