Sø genopstår

NIRAS retablerer den tidligere Skenkelsø Sø.

13. aug 2010

Det er ikke hver dag, at landbrugsland forsvinder for at give plads til en sø. Det er ikke desto mindre det, der kommer til at ske, når Egedal og Frederikssund Kommuner i samarbejde med blandt andet NIRAS retablerer den tidligere Skenkelsø Sø.

Skenkelsø Sø, der lå i området omkring Ølstykke og Store Rørbæk, blev drænet af Hedeselskabet tilbage i halvtredserne som led i de landsdækkende bestræbelser på at udvide landbrugets dyrkningsarealer. Formålet med nu at genskabe søen er at tilbageholde næringsstoffer for dermed at forbedre vandkvaliteten i den nærliggende Roskilde Fjord. Samtidig får borgerne i de to kommuner et rekreativt område med gode betingelser for dyr og planter.

Natur med historie

NIRAS’ opgave har været at beskrive de tekniske detaljer vedrørende søens endelige udformning. Senere kommer tilsyn med entreprenørarbejdet.

Projektleder Holger Petersen fra NIRAS siger:
”Nogle steder kommer søen til at fremstå i en skikkelse, som den kan have haft for 2-300 år siden, andre steder vil den ligne det billede, som ældre beboere kan huske fra før området blev drænet og forvandlet til den nuværende Ålebæksrende. Det er spændende, at søen skal bruges som både ’rensningsanlæg’, naturbevarende foranstaltning og rekreativt område.”  

Fem år undervejs

Beslutningen om at genskabe Skenkelsø Sø blev truffet af det tidligere Frederiksborg Amt i 2004-5. Egedal og Frederikssund Kommuner overtog ansvaret for projektet i forbindelse med strukturreformen i 2007. Anlægssummen er på 4 mio., som finansieres af de to kommuner, Skov- og Naturstyrelsen og det tidligere Frederiksborg Amt.
Ud over NIRAS samarbejder kommunerne med Hedeselskabets entreprenørafdeling, der på denne måde i to omgange har medvirket til at forandre det samme område.

Børn markerer indvielse

Den nye Skenkelsø Sø indvis 13. august, hvor børn fra Egedal og Frederikssund Kommuner med jord og sten lukker tilløbet til Ålebæksrenden, der i øjeblikket sender 50 l vand pr. sekund ud i Roskilde Fjord. Vandstanden i søen stiger synligt i løbet af vinteren. Det samlede vådområde bliver på 84 hektarer. Selve søen kommer til at dække et areal på ca. 40 hektarer og vil få en dybde på op til 1,5 m.


 

Hedeselskabet anlægger Ålebæksrenden, der dræner den tidligere Skenkelsø Sø. Ca. 1950.
Hedeselskabets Drænarkiv