Business academy seen from outside
Wittenborgs Automatfabriks tidligere haller bliver bl.a. udnyttet til et multimedie-space med green room og en offentlig udstillingszone.
Nyhed

Smukke byggerier i Odense vinder ’Odense-Oscar’

Odense Havnebad og Erhvervsakademiet Lillebælt er hædret som bygninger i særklasse, der gør nye bydele attraktive.

20. jun 2017

Smukke byggerier i Odense vinder ’Odense-Oscar’ - NIRAS

Ved en prisoverrækkelse i Auditoriet i Erhvervsakademiet Lillebælt blev tre smukke byggerier i Odense for nylig præmieret for at være ’i særklasse’. Det var by- og kulturrådmand Jane Jegind, der stod for præmiering samt overrækkelse af diplom og bronzeskilte til bygherrerne.

To af de nu prisbelønnede byggerier er Odense Havnebad og Erhvervsakademiet Lillebælt. Og på disse to byggerier har NIRAS været rådgiver – som totalrådgiver på Odense Havnebad og som bygherrerådgiver på Erhvervsakademiet Lillebælt, hvor samarbejdet fortsætter i det kommende arbejde med at planlægge driften af bygningen.

”Vi er meget glade for priserne, som er et udtryk for, at vi har været dygtige og heldige med at skabe nogle teams på projekter, hvor både projekterne og teamsammensætningen har gjort, at det endelige byggeri gør en forskel i byen,” siger Torben Jess, afdelingsleder på NIRAS’ kontor i Odense.

En badeø i havnen

Odense Havnebad blev ifølge komiteen præmieret, fordi Odense med det har fået et rekreativt anlæg, der har givet borgere og gæster nye muligheder og styrket oplevelsen af havnens transformation fra trafik- og industrihavn til en ny, attraktiv bydel.

Havnebadet er en ø i havnen, men opleves som en stor pram, der flyder. Dette enkle arkitektoniske greb er smukt gennemført med elegante, hvide pavilloner til omklædning, bad sauna og kontor, der giver oplevelsen af Havnebadet en lethed, der understøtter en sommerlig atmosfære og stimulerer badelysten året rundt.

’Prammens’ dæk, der er indrettet med lange bænke langs rælingen, er også et nyt byrum, der er åbent for byens borgere, uanset om de er badende eller blot vil slå sig ned på bænken for en stund.

”Udfordringen i havnebadet var, at vandkvaliteten i den indre havn ikke tillod badning. Den udfordring løste vi ved at placere Havnebadet i havnebassin II og spunse et ’skib’ midt i havnebassinet og skabe adgang via landgangsbroer, man hæver uden for åbningstiden,” siger Torben Jess og fortsætter:

”NIRAS designede to bassiner med hvert sit separate vandbehandlingsanlæg som i en svømmehal i rustfri stål, der blev produceret i sektioner og samlet på stedet. Mellem bassinerne anbefalede vi en vandtæt teknikkælder til de to vandbehandlingsanlæg med tilhørende kemikalierum. Vandkvaliteten er i top."

Fra automatfabrik til erhvervsskole

Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) vidner ifølge komiteen om, at byudviklingen i industriområdet mellem jernbanen og havnen på kort tid har givet byen en række hverdagsrum, der forekommer ukendte, men bærer en lang historie.

Gader, man ikke kom i, er pludselig centrale forbindelsesveje i en udvikling, der har skabt et netværk af forbindelser mellem by og havn. Byudviklingen har på denne måde mødt en ’modstand’, der har kvalificeret og beriget det nye.

Wittenborgs Automatfabrik blev grundlagt i 1924 og ekspanderede op gennem 1900-tallet til at blive et stort brand på verdensplan. Denne industrihistorie lever videre med transformationen af fabriksbygningerne til Erhvervsakademiet Lillebælt. Usentimentalt er de eksisterende bygninger transformeret og taget i brug igen med blotlagte konstruktioner ud fra devisen: ’Vi bruger det, vi har, og vi bruger det, som det er.’

Bæredygtighedscertificeret byggeri

Det er en stærk formidling af bygningernes tidligere brug, der har fået et godt samspil med den nye centralbygning med aula og hovedtrappe under det store ovenlys.

”Som bygherrerådgiver for EAL var en vigtig del af arbejdet at holde brugermøder for at fastlægge behov og ambitioner til byggeprogrammet og for at tilpasse bygningen til den fremtidige campus. Herefter tilrettelagde vi udbuddet og fulgte skolens transformation under byggeriet og frem til mangelgennemgang og aflevering af det færdige byggeri. Det varmer mit ingeniørhjerte at se, hvordan det grundige arbejde har givet pote både for brugere af skolen og byens borgere,” siger Torben Jess.

Ud over de traditionelle bygherrerådgivningsydelser rådgav NIRAS også om bæredygtighed i forhold til den danske bæredygtighedscertificering DGNB samt drift og vedligehold ved hjælp af digitale bygningsdata, så EAL har det bedste grundlag for at drifte deres bygning.