Smart broteknik skrives ind i vejregler: Mindre kø og billigere broer

Armerede jordkonstruktioner i motorvejsbroer sparer tid og penge. Nye vejregler skal gøre det lettere for entreprenører og rådgivere at bruge metoden.

24. apr 2015

NIRAS sidder for bordenden, når en kreds af entreprenører, bygherrer og andre rådgivere udarbejder nye regler for, hvordan teknologien armerede jordkonstruktioner kan bruges i danske vejbyggerier.

De såkaldte vejregler er Vejdirektoratets og Banedanmarks bibel for, hvordan man planlægger, projekterer, anlægger og driver de danske veje, og opdateringen skal gøre det lettere at bruge armerede jordkonstruktioner i kommende vejprojekter.

LÆS MERE Hurtigere og billigere broer med armerede jordkonstruktioner

Armerede jordkonstruktioner er en udbredt metode andre steder i Europa og går ud på, at man lægger lange stålbånd mellem lag af kompakt grus. Det øger jordens styrke så meget, at den kan bære både broer, veje og jernbaner. På den måde slipper man for at støbe tykke fundamenter og mure.

Stålbåndene fæstner man til tynde, præfabrikerede facadeelementer. Det betyder, at man kan flytte en del af entreprenørarbejdet væk fra vejen. Derved reducerer man dels gener for den kørende trafik, dels sparer entreprenøren tid og udgifter - fx hvis det sætter ind med dårligt vejr.

Samfundsøkonomiske fordele

Alle involverede parter har derfor en stor interesse i at få armerede jordkonstruktioner med i de nye vejregler.
Bilisterne kan for eksempel se frem til færre timer i kø, fordi vejbanen ikke er spærret af broarbejde.

”Vejdirektoratet ser det som en stor gevinst, at konstruktionerne kan bygges hurtigt, og at arbejdsmiljøet bliver forbedret. Det er positivt at, nye innovative konstruktionsmetoder bliver bakket op af Vejregelarbejdet,” siger Barbara Boesen MacAulay fra Vejdirektoratet.

Selve byggearbejdet tager langt kortere tid, når broen opføres med armerede jordkonstruktioner.

”Med armerede jordkonstruktioner kan man halvere tiden til at opføre vederlagsvægge,” siger Morten Larsen, der er ekspertisechef og geotekniker i NIRAS.

Det er blandt andet tilfældet på Tværvej Nord i forbindelse med Frederikssundsmotorvejen, hvor entreprenøren byggede vederlagsvægge til fire broer på kun tre uger. Til sammenligning ville traditionelle vedlagsvægge havde taget omkring otte uger.

Letter arbejdet for vejsektorens aktører

NIRAS’ arbejde med de nye vejregler skal munde ud i to dokumenter. En projekteringsvejledning for armerede jordkonstruktioner og et supplement til den eksisterende håndbog ’Projekteringsgrundlag for broer’.

”NIRAS alene bestemmer ikke, hvad der skal stå. Vi afholder workshops og høringer for at alle rådgivere, bygherre og entreprenører kan bidrage med deres holdning eller viden,” siger Morten Larsen fra NIRAS.