NIRAS tilbage i konfliktområde: Sikrer vand i Sydsudan

Arbejdet med et stort vandprojekt i Sydsudan er netop genoptaget. Udviklingsprojekter i konfliktområder er en af NIRAS’ specialiteter.

27. aug 2014

Det er verdens nyeste land. Og befolkningen har brug for rent vand.

Så selvom Sydsudan lige siden uafhængigheden i 2011 konstant har ligget på top fem over verdens farligste lande at opholde sig i, har NIRAS netop genoptaget arbejdet med et stort vandprojekt.

Projektet skal både sikre en retfærdig fordeling af vandressourcerne og hjælpe med konkrete tiltag som for eksempel rent drikkevand og vandingssystemer til landbruget i det nordøstafrikanske land. 

Arbejdet blev stoppet i december 2013, da urolighederne i hovedstaden startede, men nu er NIRAS altså tilbage i landet – samtidig med, at risikoen for spredning af den igangværende koleraepidemi gør projektet ekstra vigtigt at gennemføre.

'Alarmerende' situation øger behovet

Udviklingsminister Mogens Jensen er netop vendt hjem fra Sydsudan og beskriver situationen som alarmerende, hvorfor han har bevilget 60 millioner kroner til akut nødhjælp.

Oven i nødhjælpen kommer så NIRAS’ arbejde med at opbygge landets infrastruktur. En opgave, der kompliceres af, at den foregår i et konfliktområde med borgerkrig:

”Vi kigger konstant på sikkerhedsprocedurerne. Der står hele tiden en bil med fuld tank og chauffør til rådighed, hvis det bliver nødvendigt at evakuere området. Projektmedarbejderne har altid satellittelefoner med ud i felten og skal melde tilbage flere gange om dagen, når de ikke er på kontoret,” siger projektleder Troels Andreas Kolster.

Død mand foran hotellet

Den slags foranstaltninger er helt nødvendige i et land som Sydsudan, hvilket også understreges af, at der en morgen lå en dræbt mand foran teamlederens hotel.

”Vi samarbejder med de andre donororganisationer om sikkerheden, og vi vurderer løbende, om det er forsvarligt at være i landet. Og heldigvis er projektet i gang igen,” siger Troels Andreas Kolster.

Projektet handler både om den overordnede fordeling af landets vandressourcer til vanding af kvæg, kunstvanding og drikkevand og om mere lavpraktiske ting såsom at bygge toiletter i landsbyerne i delstaten Eastern Equatoria State.

”Vi ser på, hvordan vi kan skære kagen, så flest mulig får glæde af vandet. Samtidig forsøger vi at give de fattige bedre adgang til vandet og hjælpe dem med måder at udnytte vandet, for eksempel ved at opsamle og gemme vandet til tørkeperioder,” fortsætter Troels Andreas Kolster.

Retfærdig fordeling af vand mindsker uro

Som en del af projektet sætter NIRAS også et såkaldt hydrologisk monitoreringssystem op, der skaber overblik over landets vandressourcer. Det er vigtigt at planlægge og optimere udnyttelsen at det tilgængelige vand på en retfærdig måde, så befolkningen ikke behøver at slås om det også.

"Som i andre dele af verden er vand også en kilde til konflikter i Sydsudan, så udfordringen er mere og andet end den fysiske vandforsyning. Hvis vi kan hjælpe Sydsudan med at fordele de tilrådeværende vandressourcer mellem drikkevand, dyrehold og landbrug, afmonterer vi også en række potentielle konflikter,” siger international water director i NIRAS, Claes Clifford.

Projektet er finansieret af hollandske bistandsmidler og er med sit budget på op mod 30 millioner Euro et af de allerstørste vandprojekter i regionen.

Det er i øvrigt langt fra første gang, NIRAS opererer i konfliktområder. Med i bagagen har NIRAS erfaringer fra projekter i både Irak, Afghanistan, Mali og Palæstina.