Ringsted i front med klimatilpasning

NIRAS har været med til at udarbejde en handleplan for klimatilpasning i Ringsted Kommune, som er en af de få kommuner, der også har indarbejdet en klima-tilpasningsplan i kommuneplanen.

11. jul 2013

Med klimatilpasning indarbejdet som tema i kommuneplanen, en digital handleplan for klimatilpasning og to grydeklare klimaprojekter, der kan finansieres over vandtaksterne, er Ringsted Kommune i front, når det handler om at opfylde regeringens krav om at udarbejde en klimatilpasningsplan før 2014.

Kommuneplanen er sendt i høring i september sammen med ’Handleplan for klimatilpasning’, der er resultatet af et tæt samarbejde mellem Ringsted Kommune, Ringsted Forsyning og NIRAS, der bl.a. har bistået med processtyring, kortlægning, udarbejdelse af handleplan og projektforslag.

Workshops som katalysator for godt samarbejde

Det er første gang, forsyning og kommune har samarbejdet tæt om en hel plan, hvis første skridt blev taget ved to workshops i december 2012 arrangeret af NIRAS. Her deltog omkring 15 chefer og medarbejdere på tværs af kommune og forsyning.
Netop disse workshops var ifølge Jacob Buch-Andersen, sagsbehandler i Natur & Miljø i Ringsted Kommune, med til at bane vejen for at få klimatilpasningsplanen integreret som tema i kommuneplanen:

”I de to workshops fik vi fra starten skabt en fælles forståelsesramme, som betød, at projektet blev forankret både på chefniveau og på tværs af organisationen og derfor havde opbakning hele vejen igennem.”

Klimatilpasningsplan i kommuneplanen forpligter

Formand for Klima- og Miljøudvalget Svend-Erik Jakobsen (A) er også glad for forløbet.

”Jeg er rigtig tilfreds med, at vi har fået indarbejdet klimatilpasningsplanen i kommuneplanen frem for som et tillæg, fordi det betyder, at både vi og forvaltningen fremover vil have fokus på klimatilpasning på alle områder”.

Kommunalt serviceniveau til debat

Ifølge projektleder i NIRAS Astrid Zeuthen Jeppesen er Ringsteds klimatilpasningsplan også banebrydende på en anden måde:

”Ringsted Kommune arbejder i øjeblikket videre på en eventuel justering af det nuværende serviceniveau, som skal bestemme, hvor store oversvømmelser på terræn man vil acceptere ved ekstrem regn, og hvilken gentagelsesperiode man vil sikre til ud fra en cost-benefit-analyse. De fleste andre kommuner opererer med et standardserviceniveau, der ikke tager højde for klimaforandringerne med voldsommere og hyppigere skybrud.”

Fakta

Klimatilpasning i Ringsted

De overordnede mål og rammer for klimatilpasning har Ringsted Kommune fastlagt i forslag til kommuneplan 2013-2025, mens handleplan for klimatilpasning beskriver de konkrete indsatser. Begge planer, der er digitale, er sendt i høring 9. september - 6. november 2013.

NIRAS har bistået med bl.a. processtyring, kortlægning, udarbejdelse af handleplan og projektforslag samt ansøgninger til Forsyningssekretariatet om tilladelse til at finansiere to klimatilpasningsprojekter over vandtaksten.