Ringgårdens beboere skal leve tørskoet

Direktør Palle Jørgensen fra Boligforeningen Ringgården i Aarhus tager fat om problemerne, før der står vand i kældrene. Som et af de første projekter inden for klimasikring af ejendomme er NIRAS i gang i Aarhus.

19. nov 2014

Kælderskakte med hældninger, niveaufri adgang til ejendommen og lunker i gårdarealet. Det er en del af den indledende screening, som NIRAS har udarbejdet for Boligforeningen Ringgården for at klimasikre foreningens ejendomme.

Opgaven er afsluttet i sensommeren og skal indgå i en langsigtet klimasikringsplan, som direktør Palle Jørgensen har planer om at udarbejde for Ringgården.

”NIRAS’ screening af samtlige vores boligafdelinger et det første og meget vigtige skridt på vejen til at klimasikre vores ejendomme først og fremmest mod monsterregn. Vi skal nu have en dialog med vores afdelingsbestyrelser om hvilke konkrete tiltag, vi skal foranstalte for at undgå, at vores beboere pludselig står i en ubehagelig situation med fx oversvømmede kældre - eller endnu værre oversvømmede hjem. Nu har vi det analytiske fundament, vi kan bygge videre på i vores klimasikringsprogram”, udtaler direktør Palle Jørgensen.

Overblik med data og erfaringer

I første omgang har NIRAS indsamlet data fra hver enkelt ejendom, som tilsammen giver værdifuld viden om de historiske fakta omkring bygningerne. I screeningen spørger man også ind til, hvordan beboere og driftspersonalet oplever hverdagens regn.

Erfaringerne fra beboere og viceværter sammenholdes med de virtuelle oversvømmelseskort. På den baggrund kortlægger NIRAS de risici, som ejendommen står med, hvis regnen for alvor rammer. Det giver Ringgården et værktøj til at beslutte, hvor der skal sættes ind – og måske allervigtigst indtænke det i de øvrige planer for renovering.

”Ledelsen i boligforeningen har mulighed for at flytte en renovering frem, hvis vi finder et spot, som for alvor er udsat. Eller hvis selskabet er i gang i en ejendom, så kan to små ændringer i terræn samtidig klimasikre en kælder”, forklarer Dorthe Pinholt, NIRAS’ projektleder på Ringgården.

Nye kunder på vej

Det er dog ikke kun de mange almene boligorganisationer, som kan se fidusen i at klimasikre deres ejendomme og få input til den langsigtede renovering. Næste opgave for NIRAS i Aarhus er allerede i gang for Grundfos, som har fået kigget deres ejendomme efter i sømmene.