The outside of the national hospital of Denmark

Rådgiver på Riget

Rigshospitalet skal udbygges, og NIRAS skal være bygherrerådgiver.

07. jul 2010

NIRAS har fået tildelt opgaven som bygherrerådgiver på den kommende udbygning af Rigshospitalet. Det står klart, efter at hospitalets ledelse for nylig offentliggjorde resultatet af konkurrencen om opgaverne i relation til det omfattende projekt. Hermed er NIRAS engageret som bygherrerådgiver for de tre største universitetshospitaler i Danmark.

Rigshospitalet er med et samlet bygningsareal på 270.000 m2 det største universitetshospital i Danmark. Første etape af nybyggeriet er på 57.000 m2, hvor ca. 40.000 m2 går til HovedOrtoCentret og Neurocentret, mens 17.000 m2 er tiltænkt servicefunktioner og udvidede parkeringsmuligheder. Byggeriet har et budget på 1,85 mia. kr. og skal stå færdigt i 2017. Projektchef Mikael Skouby siger:

”Rigshospitalet har en særlig status i det danske sundhedsvæsen. Planerne er med til at skabe fornyede rammer for spydspidsen inden for patientbehandling, forskning og udvikling, og projektet vil efter vores bedste overbevisning komme alle danskere til gode. NIRAS’ opgave er at varetage bygherrens interesser i forhold til projekterende ingeniører, arkitekter, entreprenører samt alle andre leverandører til byggeriet.”
Samarbejdet omfatter hele forløbet fra færdiggørelse af byggeprogram over projektkonkurrence til projektering og udførelse.

Kompleks opgave

Udbygningen af Rigshospitalet er en del af den fornyelse af sygehusvæsnet i hovedstadsområdet, som Regionsrådet vedtog i 2007. På sigt planlægger Rigshospitalet at nybygge i alt 136.000 m2 og ombygge 185.000 m2. Den samlede plan har et budget på 7,65 mia. kr. og forventes realiseret over en periode på 10-20 år.
”Opgaven er kompleks. Vigtigst er det, at Rigshospitalet skal være fuldt funktionsdygtigt i hele perioden, og at arbejdet skal foregå uden gener for patienter og personale”, fortæller Mikael Skovby og fortsætter:
”I øjeblikket foreligger der et ideoplæg, som Regionsrådet har godkendt i marts i år. Oplægget belyser aktiviteter og arealkrav, mens spørgsmålet om bygningernes konkrete udformning bliver afgjort i en projektkonkurrence.”

Stolt af tillid

Samtidig med opgaven på Rigshospitalet er NIRAS bygherrerådgiver på de nye universitetshospitaler i Århus og Odense og tilknyttet som rådgivere på sygehusene i Herning og Herlev samt på Ballerups Psykiatriske Center.
Helle Susanne Olsen, markedschef for sygehusområdet i NIRAS, supplerer Mikael Skovbys forklaring:
”I NIRAS er vi stolte over den tillid, som de offentlige bygherrer viser os. Derfor bruger vi vores viden og erfaring til hele tiden at udvikle vores rådgivning til gavn for de bygherrer, vi samarbejder med – og de patienter og behandlere, som i sidste ende skal bruge bygningerne.”
Hensigten med Rigshospitalets planer er at føre sygehusets faciliteter frem til en bygningsmæssig standard på niveau med tilsvarende førende universitetshospitaler.