Regnvandsrør giver gågaden i Sandnes nyt liv

Gågaden i Sandnes har tidligere været hårdt ramt, når der kom ekstremregn. Nu kommer der en kanal ned gennem Langgata og et kloakrør, der leder en del af vandet uden om gågaden.

13. apr 2015

Sandnes er en af de hurtigst voksende kommuner i Norge. Byen ligger klos op af Stavanger, som gennem flere årtier har været Norges vækstcentrum. Som mange andre byer har Sandnes problemer med regnen. Specielt gågaden, Langgata, har ofte stået under vand. For to år siden var ekstremregnen så voldsom, at vandmasserne smadrede butikslokaler og skadede boliger. Derfor gik kommunen i gang med en klimatilpasningsplan.

”Sammen med vores norske datterselskab SMI gik NIRAS ind i opgaven. Vi har trukket på vores erfaringer blandt andet fra Godsbanearealet i Aalborg. Her er håndteringen af ekstremregn integreret i bydelens rekreative muligheder. Ekstremregn er en sjælden hændelse, så det handler om at kunne modstå presset, når det kommer. Og i de mellemliggende perioder skal investeringen skabe liv med vandkunst og en anderledes gågade til glæde for hverdagen i Sandnes,” siger Jan Scheel, forretningschef i NIRAS.

Trykker vandet ud i fjorden

Den store tekniske udfordring var, at den eksisterende hovedkloakledning ikke kunne håndtere regnvandet ved ekstremregn. Det var reelt ikke muligt at skærme gågaden af for de store vandmængder, som kommer fra en stor del af oplandet og ned mod havnen. Udfordringen blev løst med et nyt kloaksystem, hvor regnvand fra oplandet føres til fjorden i et lukket system uden om gågaden. Dermed bliver vandmængden i Langgata reduceret markant. Systemet virker under tryk, så man også kan komme af med regnvandet, når der er høj vandstand i fjorden, som kloakken løber ud i.

Vandet i Langgate bliver også håndteret på utraditionel vis. En rende løber på langs af gaden. Via kobberriste kan vandet løbe ned i et såkaldt Qmax rør, der ligger lige under overfladen og fungerer som en sluse. Røret er udviklet af det lokale cementstøberi Skjæveland. Qmax-røret leder vandet videre til den eksisterernde regnvandsledning, når der er kapacitet.

Udsigten til en by, der bedre kan stå imod ekstremregn har skabt tilfredshed i Sandnes:

”NIRAS stillede med et erfarent team af rådgivere, og er længere fremme på klimatilpasning og håndtering af overfladevand, end vi er i Norge. De erfaringer ønskede vi at inddrage i vores projekt her i Sandnes,” siger Odd Arne Vagle, projektleder på Langgatan.