Rådgivere står sammen om Frederiksgade i Aarhus

Konkurrencen er for en stund lagt på hylden, når de tre rådgivere NIRAS, COWI og Orbicon arbejder sammen om de løsninger, der skal revitalisere Frederiksgade i Aarhus.

10. mar 2014

Normalt er rådgivningsbranchen en konkurrencepræget en af slagsen. Der er dog ingen regler uden undtagelser. I Aarhus har tre af de store rådgivere i branchen for en stund lagt konkurrencen på hylden.

Det sker til fordel for et tæt samarbejde om at udvikle innovative løsninger, der gennem grøn beplantning og intelligent brug af regnvand i gaden, skal gøre Frederiksgade til en grøn og blå gade. I samarbejde med butiksdrivende og ejere af bygningerne skal projektet igen gøre Frederiksgade til en pulserende strøggade.

Men hvad er det, tre store rådgivningsfirmaer får ud af at arbejde sammen på en opgave af den art? Indtil videre er et yderst beskedent honorar det eneste, de er sikret.

”Der er et helt klart udviklingsfokus for os, når vi deltager i offentligt private partnerskaber (OPP), som Frederiksgadeprojektet er. Her er der mulighed for at vise de styrker, vi har inden for vandrensning og få den del til at spille sammen med selve anlægget af gaden, så gaden samtidig bliver spændende at være i. Her har vi mulighed for at tænke ud af boksen og komme med innovative løsninger,” siger Jacob Jacobsen, der er biolog og projektchef i Orbicon.

OPP-projekter er vigtige for udvikling

En af grundene til, at projekter som det i Frederiksgade er interessante for rådgiverne, er, at det er her, de har mulighed for at vise innovativ rådgivning. I modsætning til deciderede produktionsvirksomheder, der kan demonstrere eksempelvis en pumpe i et givent projekt, er det straks sværere at demonstrere en proces.

Og det er her, at de tre rådgivere samstemmende giver udtryk for, at projekter som Frederiksgade har en værdi for dem:

”Vi har muligheden for at vise, hvad det er, rådgivningsbranchen kan bidrage med i innovative projekter. Og det er klart, at det er en del af den investering, vi lægger i vores deltagelse i OPP-projekter. Derudover puljer vi det bedste af den viden, vi har, sammen, når vi arbejder i et projekt som Frederiksgade. Det giver en videndeling, som er værdifuld for os hver især,” siger Troels Degn Hansen, der er ingeniør og projektleder i COWI.

Proces og faglighed skal spille sammen

Men er der da slet ingen begrænsninger i mulighederne, kan man spørge sig selv. Og svaret er todelt. For hvor der samtidig er behov for stor grænseløshed i processens indledende fase, rammer virkeligheden også projektet.

Carsten Fjorback, chefkonsulent i NIRAS, forklarer:

”Arbejdsformen og OPP-tilgangen kræver en stor indsats. Alle parter skal tænke i helheden: Vi skal både få ideerne, tænke innovativt, men også være nede i detaljen og sikre, at vi rent faktisk kan realisere vores innovative ideer – samtidig med, at det ikke må ske på bekostning af belysning, adgangsforhold, drift osv."

"Det er absolut en inspirerende udfordring, hvor mange meninger og myndigheder både skal bidrage og tages i ed. Derfor er respekten for den høje faglighed og dialogen mellem parterne grundlæggende for, at Frederiksgade bliver et succesfuldt projekt,” siger han.

Vigtigt persongalleri

For at fuldende opskriften på et vellykket samarbejde er det vigtigt, at de personlige relationer er på plads. Og her er konkurrencen ikke lagt på hylden. Det handler nemlig om at få de bedste forslag på bordet.

”En væsentlig forudsætning for, at et samarbejde som dette kan lykkes, er, at vi som konkurrenter har den faglige respekt for hinanden, og at vi svinger godt sammen. Processen skal inspirere til nye løsninger, men inspirationen skal også ramme os på det personlige plan for, at vi får det bedste frem i hinanden og i projektet – og samtidig gøre Aarhus klar til Europæisk Kulturhovedstad i 2017,” siger Carsten Fjorback.