Visualization of the coming new construction of Levantkaj, Nordhavn
Planen er lagt for den næste og hidtil største etape af fremtidens Nordhavn, når containerterminalen er flyttet. Visualisering; Team Entasis
Nyhed

Rådgiver fundet til Levantkajen i Københavns Nordhavn

Projektet ’Levanten’ er kåret som vinder i konkurrencen om den næste store udbygningsetape af Nordhavnen. Dommerkomiteen lagde vægt på, at vinderprojektet bringer Levantkajs historie med ind i det nye bykvarter. NIRAS er ansvarlig for alle ingeniørdiscipliner.

17. jan 2018

Projektet ”Levanten” – skabt i et samarbejde mellem Entasis, GHB, Hall McKnight, Trafikplan og NIRAS – er kåret som vinder i konkurrencen om den næste store udbygningsetape af Københavns Nordhavn.

Mere end en halv million kvadratmeter nybyggeri er i sammenhæng med alsidige by- og landskabsrum på tegnebrættet ved Levantkaj, hvor containerterminalen i dag er placeret. Terminalen forventes i 2021 at flytte til Ydre Nordhavn, som lige nu ved at blive opfyldt, blandt andet med jord fra udgravningerne til den københavnske metro.

”NIRAS er ansvarlig for alle ingeniørdiscipliner. Vi ved ikke præcist endnu, hvor meget By & Havn ønsker at lægge ind under opgaven i forhold til byggemodning etc. Så det bliver rigtig spændende,” siger markedsdirektør Peter Nielsen fra NIRAS.

Visionen for det nye Levantkaj er at samle alle Nordhavns kvaliteter i et nyt bykvarter med arbejdspladser, butikker og restauranter omkring og i nærheden af den kommende metrostation og metrolinjen.

”Vinderteamet har skabt et bykvarter, der generelt lægger op til fællesskab, liv og bevægelse i alle byrum, frem for mere formelle og repræsentative byrum. Levantkaj vil blive oplevet som en sammenhængende helhed og dog med forskelligartede lokale særkender. Også vinderteamets forståelse for, hvordan natur kan have mange udtryk og bidrage til rekreativ og oplevelsesmæssig rigdom, har spillet en afgørende rolle, da vi skulle finde vinderen,” siger Rita Justesen, der er chef for planlægning & arkitektur By & Havn og formand for dommerkomitéen i en pressemeddelelse.

Inspireret af Levantkajs historie

Dommerkomiteen har især lagt vægt på, at vinderprojektet formår at bringe Levantkajs historie med ind i det nye bykvarter. Det sker i form af et design, der nyfortolker klassiske pakhuse til varierede bebyggelser med boliger og erhverv.

Kvarteret kommer til at rumme et mix af boformer – fra lejligheder i pakhusene mod syd til rækkehuse og fritstående villaer mod nord. Erhvervsbyggeri placeres stationsnært og flettes glidende ind i boligbebyggelsen.

Vinderteamet arbejder blandt andet med idéer om madbilletter til en stribe restauranter, så hver erhvervsbygning ikke skal have et dyrt industrikøkken. Restauranterne vil således have kunder i erhvervet om dagen og hos beboerne om aftenen. Under højbanen er planen at opføre enkle bygninger til mikroproduktion.

Vinderforslaget skal i de kommende måneder viderebearbejdes i et samarbejde mellem Team Entasis, By & Havn og Københavns Kommune. By & Havn har som mål at bæredygtighedscertificere byområdet efter DGNB standarden, og det arbejde starter også nu. Herefter skal vinderforslaget danne grundlag for et lokalplansforslag, som Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune skal vedtage.

NIRAS har flere markante projekter i Nordhavnen

Ny international skole i Københavns Nordhavn
Spildevandsanlæg skal lokke krydstogtskibe til København