Ph.d.-studerende i NIRAS udvikler ny metode til oprensning af grundvand

Målet med forskningsprojektet er at udvikle en ny reaktant – en speciel type af jern, som kan nedbryde forurening i grundvandet.

06. mar 2017

Projektet ledes af Nano-Science Centeret ved Københavns Universitet og er et EU-samarbejde mellem seks universiteter, fire industrielle partnere og én miljømyndighed. NIRAS er én af de industrielle partnere. Det er Markus Reischers opgave at forske i, hvordan den nye reaktant mest effektivt fordeles i grundvandet.  

”Mulighederne er store i NIRAS, så jeg ser frem til de kommende tre år, hvor jeg skal være her. Jeg har fået en enestående chance for at lære mere om miljø og forurening. Jeg kommer til at lære meget mere end blot om den reaktant, vi udvikler,” fortæller Markus. 

Tester reaktanten på en forurenet grund

Den nye reaktant vil blive afprøvet på en stærkt forurenet testgrund i Ballerup. Det er Region Hovedstaden, som stiller grunden til rådighed. Testgrunden er forurenet med klorerede opløsningsmidler, som er en af de hyppigste årsager til grundvandsforurening i Danmark. NIRAS har stor erfaring med oprensning af områder, som er forurenet med klorerede opløsningsmidler og spiller derfor en vigtig rolle, når den nye reaktant skal afprøves.

”Som partner i forskningsprojektet vil NIRAS opnå værdifuld ny viden, og jeg håber, at vi sammen med Markus vil kunne gennemføre en vellykket test af den nye reaktant på grunden i Ballerup. Vi får også mulighed for at styrke vores relationer til universiteter, andre virksomheder og myndigheder, og det er til gavn for vores virksomhed”, udtaler seniorprojektleder hos NIRAS Klaus Weber, som samarbejder med Markus på projektet. 

Alle forskerne mødes i København

NIRAS og Københavns Universitet vil være værter for et METAL-AID netværksseminar i maj, hvor de 14 ph.d.-studerende og deres vejledere mødes. Forskerne kommer fra Østrig, Danmark, Tyskland, Indien, Italien, Filippinerne, Spanien, England, Island og USA.

Seminaret har et klart mål; ”At give de nystartede forskere noget praktisk erfaring med feltarbejde og karakterisering af forurenede områder, så de opnår en bedre forståelse for projektets helhed og indsigt i de forskellige områder, som vi hver især arbejder med,” siger Markus.

Markus vil spille en vigtig rolle for seminaret, da han skal give en præsentation og er ansvarlig for at planlægge den praktiske del af seminaret. En af hjørnestenene i projektet er videndeling inden for METAL-AID netværket i Europa. Seminaret i København bliver én af de første milepæle for forskningsprojektet, som startede i efteråret 2016.

METAL-AID project

Forskningsprojektets mål er at udvikle en ny reaktant, der kan nedbryde forurening i grundvand.

I forskningsprojektet deltager seks universiteter, fire industrielle partnere og én miljømyndighed.

Der er 14 ph.d.-studerende tilknyttet projektet – heraf én i NIRAS.

EU har finansieret projektet med 3,7 mio. euro, svarende til cirka 28 mio. kroner. 

Læs mere: METAL-AID project