File picture from waterworks
Nyt idékatalog til vandværker, kommuner og regioner tilbyder detaljeret viden til den bedst mulige håndtering af forurening med pesticider. (arkivbillede fra vandværk)
nyhed

Nyt værktøj holder forureningen fra pesticider i skak

Et nyt idékatalog skal hjælpe vandværker og myndigheder til den mest bæredygtige respons ved pesticidforureninger.

05. sep 2018

Det kan være uoverskueligt for vandværker, hvis de pludselig finder pesticider i drikkevandet og ikke ved, hvordan de skal håndtere situationen. Men nu er der hjælp at hente i et nyt idékatalog udarbejdet af NIRAS for Region Syddanmark.

“Kataloget skal primært være en hjælp til de mindre og mellemstore vandværker, der ikke nødvendigvis har forudsætningerne for at kunne håndtere et pludseligt problem med pesticidforurening,” siger civilingeniør og projektleder i NIRAS, Søren Rygaard Lenschow.

Han peger på, at kataloget desuden skal fungere som inspiration for de større vandværker, der har ekspertisen internt, samt kommuner, regioner og andre myndigheder, som har berøring med vandforsyninger eller pesticidforureninger.

“Der er mange erfaringer fra tidligere fund af pesticider i vandforsyningsboringer. Kataloget samler disse erfaring og giver råd og inspiration til undersøgelser og løsninger,” siger Søren Rygaard Lenschow.

Tre faser

Idékataloget er opdelt i tre faser kaldet konstateringsfasen, undersøgelsesfasen og løsningsfasen. På denne måde kan læserne søge detaljeret viden om den bedst mulige håndtering af en given forurening.

Kataloget tager desuden udgangspunkt i en række konkrete eksempler på håndteringen af pesticidforureninger i de tre forskellige faser fra vandværker rundt om i Danmark. Endelig indeholder kataloget fakta om forskellige pesticider og forureningskilder samt bud på omkostninger i forbindelse med håndtering af forureningen fra analyser til etablering af erstatningsboringer.

Den overordnede pointe er, at pesticidforureninger skal løses i et samarbejde mellem vandværk, kommune og region, som hver kan bidrage med viden og kompetencer til undersøgelser og løsninger, påpeger civilingeniøren.

“Forurening med pesticider dukker ofte op på vandværker, og forurening med pesticider er den hyppigste årsag til, at boringer lukkes. Derfor kommer der nu en række metoder og konkrete forslag til, hvordan vi i fællesskab kan løse problemerne,” siger Søren Rygaard Lenschow.

Idékataloget kan downloades her.

Læs nyhed fra Region Syddanmark.