Offshore windmills seen from a boat

Ny metode sikrer billigere havmølleparker

Støjdæmpning kan være en betydelig omkostning, når man anlægger nye mølleparker til havs. Ved at tilpasse støjdæmpningen efter de specifikke forhold sparer man millioner uden, at hverken marsvin og sæler kommer til skade.

09. mar 2015

Kortlægning af strømforhold, vandtemperatur, saltindhold, bundforhold og bestandene af havpattedyr som sæler og marsvin, har medvirket til at få prisen ned for den kommende havmøllepark Horns Rev 3. Ofte er støjdæmpning under anlægsarbejder en betydelig omkostning. Men hvis man kortlægger de konkrete forhold i et område, kan man tilpasse støjdæmpningen, og så er der ofte store beløb at spare.

Lave omkostninger

”Hvis der er særlige forhold, som betyder, at støjen ikke bliver spredt så langt, eller hvis man er i et område med meget få havpattedyr, er der ikke behov for de samme foranstaltninger som steder med store dyrebestande og uhindret spredning af lyden,” siger biolog Esben Tarpgaard fra NIRAS.

LÆS MERE Lydfølsomme sæler og marsvin kan påvirke prisen på havmølleparker

Han har siddet med i en gruppe, der har udviklet en metode for Energinet.dk, hvor man beregner behovet for støjdæmpning på den specifikke lokation. Metoden er brugt ved Horns Rev 3, som udmærker sig ved at have meget lave omkostninger.

Millioner at spare

Den økonomiske forskel på den nye metode og en traditionel tilgang løber op i millionstørrelse, pointerer Esben Tarpgaard.

”Jeg vil ikke sætte præcise tal på. I Tyskland bruger man stadig nogle helt generelle krav og det kan betyde en ekstraomkostning på mange millioner sammenlignet med den metode, vi har været med til at udvikle”, siger han.

Esben Tarpgaard præsenterer metoden, når den europæiske vindmøllebranche mødes 10.-12. marts på en stor off-shore konference i København, arrangeret af European Wind Energy Association (EWEA). Han er blot en af fem NIRAS-medarbejdere, som har indlæg med på konferencen.