Children playing football outside in Sudan
NIRAS vil samarbejde med UEFA Foundation for Children, Crossing Cultures Project Association og Sydsudans Fodboldforbund om projektet Open Fun Football Schools – Playing for Water, der skal bygge bro mellem etniske grupper og skabe udvikling.
NYHED

NIRAS samarbejder med UEFA om fodboldprojekt for unge i Sydsudan

Et nyt projekt for unge i Sydsudan vil bruge fodbold som en løftestang for at skabe fred og udvikling i det borgerkrigsplagede land.

07. maj 2019

Få ting kan som fodbold bringe folk sammen og vække glæde, passion og engagement, ikke mindst hos børn og unge.

Netop derfor har UEFA Foundation for Children i samarbejde med Crossing Cultures Project Association, Sydsudans Fodboldforbund og NIRAS skabt projektet Open Fun Football Schools – Playing for Water. Initiativet vil bruge fodbold som en løftestang for at bygge bro mellem etniske grupper og skabe udvikling og sociale fremskridt i det borgerkrigsramte land.

I mere end fem år har Sydsudan været plage af en blodig borgerkrig. Op mod 400.000 mennesker er blevet dræbt i konflikten, der også har forårsaget en af verdens største flygtningekriser. Selvom der aktuelt er relativt fredeligt i flere dele af landet, og en våbenhvile er på plads, er der endnu ikke indgået en fredsaftale, og fremtiden er fortsat usikker.

FNs flygtningehøjkommissariat, UNHCR, anslår, at to millioner sydsudanesere er flygtet til nabolandene, mens et tilsvarende antal er internt fordrevne i selve Sydsudan.

Projektet er målrettet børn og unge, som er påvirket af flere års borgerkrig og konflikter i Sydsudan. Der er særligt fokus på de børn og unge, der er røget ud af uddannelsessystemet, og som er vendt tilbage til deres hjemegn efter at have været flygtet.

Konfliktløsning gennem fodbold

”Vi er meget stolte over, at UEFA Foundation for Children har valgt Cross Cultures Project Association og NIRAS som samarbejdspartnere i dette innovative projekt. Vi er glade for, at vores kompetencer og erfaring inden for udviklingsarbejde i Sydsudan kan blive sat i spil på nye og spændende måder, der kan komme børn og unge i landet til gode,” siger Troels Kolster, der er leder af NIRAS’ vandprojekt Water for Eastern Equatoria i Sydsudan.

Playing for Water-projektet vil bruge fodbold som et sjovt og positivt udgangspunktet for at udvikle fredelige relationer mellem de etniske grupper i Juba og Torit i Sydsudan.

Hensigten med projektet er desuden at tilbyde især de ældre børn og unge kurser, som kan bidrage til at forbedre sundhed og miljøbeskyttelse. Kurserne vil indeholde indkomstskabende aktiviteter som sæbefremstilling, der kan forbedre indkomstgrundlaget og skabe positive sociale forandringer i lokalsamfundene.

En udvalgt gruppe ungdomsledere og unge frivillige trænere, der allerede har udvist et potentiale, vil modtage særlig træning. De vil derefter blive ansvarlige for at træne omkring 1.600 børn, hvor fodbold forbindes med de andre aktiviteter.

NIRAS’ rolle i fodboldprojektet

NIRAS’ rolle i projektet vil blandt andet være at hjælpe med at forbedre beskæftigelsesmuligheder for unge, der er vendt tilbage til deres hjemegn efter at have været flygtet på grund af borgerkrigen.

Dette omfatter hjælp til opstart af små forretninger og virksomheder, blandt andet gennem vejledning i at styre og vedligeholde vand- og sanitetsfaciliteter, samt ved støtte til miljø, landbrug, skovbrug og dyrkning af grøntsager. Ved at lære de unge at dyrke afgrøder vil projektet forbedre deres muligheder for at skabe indkomst.

Nogle af de unge fra UEFA’s fodboldprojekt vil blive medlemmer af de vigtige lokale vandkomitéer i Torit, der er blevet etableret som en del af Water for Eastern Equatoria-projektet. NIRAS implementerer dette vandprojekt på vegne af den hollandske ambassade i Sydsudan, der også omfatter et element for aktivering af unge.

Vandkomitéerne spiller en vigtig rolle i den lokale vandforsyning, da de står for at vedligeholde borehuller, vandpumper og andet udstyr.

”Det er første gang, at NIRAS er involveret i denne type projekt, som er baseret på et stærkt partnerskab med den danske NGO Cross Cultures Project Association. Projektet har en innovativ tilgang, hvor man bruger fodboldens tiltrækningskraft til at mobilisere unge og give en mulighed for at udvikle indkomstskabende aktiviteter som kyllingeopdræt, og for at tage ansvar i deres lokalsamfund. Det er et vigtig skridt for at skabe en fremtid for de unge i Sydsudan frem for migration, og vi er overbeviste om, at vi kan opnå gode resultater med dette projekt og få gavn af erfaringerne i andre sammenhænge” siger Troels Kolster.

Open Fun Football Schools – Playing for Water

Baggrund

Den danske NGO Cross Cultures Project Association har gennemført The Open Fun Football Schools program i post-konfliktområder siden 1998 for at fremme unges inddragelse og aktivt medborgerskab.

Cross Cultures’ program promoverer fredskultur og ikke-vold, kønsligestilling, social integration og inddragelse af kulturs bidrag i at skabe bæredygtig udvikling.   

Cross Cultures har indtil videre nået 950.000 børn, 52.000 forældre og 79.000 lokale frivillige i 21 post-konflikt situationer over hele verden.

UEFA Foundation for Children blev etableret i 2014 med det formål at hjælpe børn i nød verden over gennem sportsaktiviteter og forskellige former for uddannelse og træningsaktiviteter.

Playing for Water – De forventede resultater:

  • 16 unge vil blive trænet til at blive instruktører og fodboldambassadører
  • Der vil blive rekrutteret 96 frivillige trænere og 96 frivillige assistenttrænere
  • 600 børn mellem 6 og 12 år (heraf mindst 50 % piger) vil deltage i et fem-dages Open Fun Football Schools kursus
  • 16 unge fodboldambassadører vil blive trænet i at styre og vedligeholde vandforsyning
  • 16 unge fodboldambassadører og 194 frivillige trænere vil blive trænet i sundhed og hygiejne
  • 16 unge instruktører vil blive trænet i forretningsledelse, erhvervsfaglige og indkomstskabende færdigheder, herunder facilitering i at ansøge om fonds- og projektmidler.