NIRAS og Indevelop fusionerer for at danne førende skandinavisk udviklingsbistandsrådgiver

"Vi er glade for at byde et fagligt stærkt hold, der samtidig komplementerer os godt, velkommen i NIRAS-familien," siger Tor Lundström, leder af NIRAS International Consulting.

18. dec 2015

"Indevelop vil styrke vores videnbase og bidrage til en effektiv udviklingsbistand i overensstemmelse med de nyligt vedtagne Sustainable Development Goals."

Indevelops 22 medarbejdere vil blive en del af NIRAS International Consulting, der med en stab på 250 medarbejdere opererer over hele verden. Indevelop stærke kompetencer i monitorering og evaluering, ligestilling og en rettighedsbaseret tilgang vil tilføre værdi til vores udviklingspartnere.

Indevelop vil til foråret flytte ind i NIRAS' Stockholmskontor, der dermed kommer til at beskæftige tæt på 50 eksperter og projektledere inden for udviklingsbistand.

Indevelops direktør, Catharina Schmitz, bliver leder af den fusionerede organisation. Den nuværende direktør for NIRAS Natura, Björn Hansson, udnævnes som stedfortrædende landeansvarlig.

"Dette er en stor mulighed. Jeg ser NIRAS-Indevelop som en platform til at udvide vores service ud over vores traditionelle kunder. Det er en mulighed for at engagere sig med større og mere komplekse udviklingsprogrammer," siger Catharina Schmitz.

Om NIRAS og NIRAS International Consulting

NIRAS blev grundlagt i 1956 og er en dansk ingeniørvirksomhed, der beskæftiger 1500 medarbejdere og har hovedkontor i Allerød. NIRAS er engageret i international udvikling gennem sit datterselskab NIRAS International Consulting, der beskæftiger sig med international udvikling, bekæmpelse af grundlæggende sociale og økonomiske problemer som følge af ineffektive markeder, ineffektiv regeringsførelse og ustabilitet. NIRAS International Consultings medarbejdere udgør omkring 250 af det totale NIRAS-personale og har kontorer i Danmark, Finland, Tyskland, Norge, Polen, Serbien, Sverige og Storbritannien, mens datterselskaberne har kontorer i 15 lande i Afrika, Asien, Mellemøsten og Østeuropa.

Om Indevelop

IndevelopSweden AB, der er baseret i Stockholm, er en førende leverandør til den svenske regerings udviklingsbistandsorganisation Sida og andre internationale donorer. Indevelops primære ydelser er policy-support , projektledelse og uddannelse. Ekspertisen omfatter planlægning, overvågning og evalueringer, menneskerettigheder, demokratisk regeringsførelse, ligestilling mellem kønnene, sundhed samt udvikling af færdigheder (erhvervsuddannelse). Indevelop arbejder tæt sammen med donorer, partnerlandenes regeringer og civilsamfundet for at udvikle kapaciteter og forbedre bistandens effektivitet gennem en resultatorienteret tilgang.