Areal view of Carlsberg Fredericia building
Carlsberg vil med NIRAS' hjælp bygge et vandbehandlingsanlæg på sit bryggeri i Fredericia, der skal genbruge af 90% af alt procesvand. (Foto / digital visualisering).
NYHED

Carlsberg halverer vandforbruget på Fredericia Bryggeri

NIRAS spiller en afgørende rolle i et nyt vandprojekt, der vil gøre det muligt for Carlsbergs bryggeri i Fredericia at genbruge 90 % af sit procesvand og skære halvdelen af det generelle vandforbrug. Fredericia vil dermed blive det mest vandeffektive bryggeri i Carlsberg Gruppen.

01. nov 2019

Carlsbergs bryggeri i Fredericia fejrer sit 40-års jubilæum ved at tage et stort skridt ind i fremtiden. Med opførslen af et nyt vandrensningsanlæg vil bryggeriet nemlig kunne genbruge 90 % af sit procesvand og nedbringe det generelle vandforbrug med halvdelen. Samtidig bliver Fredericia det første bryggeri i Carlsberg Gruppen, der praktisk talt kan afskaffe spildevand.

Med hjælp fra NIRAS’ eksperter vil Carlsberg taget et vigtigt skridt mod at fuldføre sin ambition om at få nul spildevand i alle sine bryggerier. Dertil vil man halvere det samlede vandforbrug på verdensplan fra 3,4 til 1,7 hektoliter vand pr. produceret hektorliter drikkevare. Det nye vandrensningsanlæg vil således reducere forbruget af vand fra 2,9 hektoliter vand pr. hektoliter øl til 1,4 hektoliter vand pr. hektoliter drikkevare.

NIRAS har bistået Carlsberg med at udvikle en komplet business case til vandrensningsanlægget. I den forbindelse er NIRAS også behjælpelig med at sikre godkendelser fra fødevare- og miljømyndigheder. Derudover vil NIRAS stå for hele projektledelsen, indtil anlægget står færdigt i første kvartal af 2021.

Læringsplatform for Carlsbergs bryggerier på verdensplan

Bryggeriet i Fredericia blev udvalgt som test-sted for Carlsberg Gruppens første totale vandbehandlingsanlæg. Ifølge According to Philip Hodges, Executive Vice President for Supply Chain i Carlsberg Gruppen, så repræsenterer vandbehandlingsanlægget en stor, men nødvendig investering.
”Ved at genbruge 90% af alt procesvand, så vil Fredericia bryggeri halvere sit nuværende vandforbrug til ølbrygning, hvilket rammer under vores 2030 målsætning,” siger Philip Hodges til Carlsberg Gruppens website.

Philip Hodges fremhæver, at Fredericia konstant har haft fokus på ressourcestyring og vandreduktion, men der er behov for mere avancerede teknologier inden for genbrug af vand for at kunne nå de ambitiøse mål i Carlsbergs ‘Together Towards ZERO Programme’. Hensigten er, at Fredericia bryggeri vil fungere som en læringsplatform for alle Carlsbergs bryggerier på verdensplan.

Ny innovativ tilgang

“I NIRAS er vi stolte af at have været en del af dette banebrydende projekt, der vil hjælpe med at sætte nye standarder i Carlsberg Gruppen og bryggerisektoren generelt. Vi har et glimrende samarbejde med Carlsberg og vi ser frem til at lede projektet, indtil anlægget er færdiggjort,” siger Søren Nøhr Bak, der er ekspertisechef i NIRAS.

Søren Nøhr Bak ser opførelsen af vandbehandlingsanlægget som en teknisk landvinding, der vil få stor betydning for det bæredygtige forbrug af vand og energi i en af verdens største bryggerigrupper. Han påpeger, at projektet er tæt forbundet med NIRAS’ arbejde for at sikre FN’s verdensmål. Desuden ligger projektet i forlængelse af mere end 100 audits inden for forbrug af vand, energi og ressourcer, som NIRAS har foretaget for føde- og drikkevareproducenter i årenes løb.

”Det nye totale vandbehandlingsanlæg i Carlsbergs Fredericia bryggeri repræsenterer en ny innovativ måde at lave sikkert genbrug af renset vand på, og projektet introducerer nye teknologier til at forbedre vandeffektivitet. Det bygger på den lange tradition for samarbejde mellem de danske miljø- og fødevaremyndigheder og de danske universiteter,” siger Søren Nøhr Bak.

Fakta om Carlsbergs vandrensningsprojekt

Carlsbergs nye vandrensningsanlæg på bryggeriet i Fredericia vil reducere forbruget af vand fra 2,9 hektoliter til 1,4 hektoliter pr. hektoliter drikkevare. Anlægget vil stå færdigt i første kvartal af 2021.

På verdensplan vil Carlsberg halvere sit samlede vandforbrug fra 3,4 til 1,7 hektoliter vand pr. produceret hektorliter drikkevare.

Carlsberg indviede Fredericia Bryggeri 25. september 1979. NIRAS var involveret i konstruktionen af bryggeriet, hvilket skete gennem selskabet DanBrew, som siden er blevet en del af NIRAS.