NIRAS-forsker knækker nød om elendig udluftning i energirigtige boliger

At få frisk luft i tætte, energirenoverede bygninger er en udfordring, som erhvervs-ph.d. Christopher Just Johnston fra NIRAS skal løse via et udvekslingsophold på Kinas førende tekniske universitet i Beijing.

20. maj 2016

Civilingeniør Christopher Just Johnston fra NIRAS forsker i øjeblikket blandt 35.000 elitestuderende på det kinesiske Tsinghua University (TU) i Beijing.

Universitet er kendt for at være et af verdens førende tekniske universiteter og har ca. 1000 ansøgere per plads.

Christopher er på udvekslingsophold i forbindelse med sit ph.d.-studium. Hans projektet handler om, hvordan bygningsenergi og indeklima relaterer sig til hinanden.

”Jeg undersøger mulighederne for at indføre ventilationsløsninger i forbindelse med, at man energirenoverer ældre, danske etageboliger,” siger Christopher.

Området lyder måske en kende snævert, men det vil også være muligt at benytte den indvundne viden i nye bygninger som kontorbyggeri og boliger.

Ideklimaet lider stadig

Mange tror, at når bare man opfylder kravene i Bygningsreglementet, så er der ingen problemer med dårlig luft og ventilation. Men sådan ser virkeligheden ikke ud:

”Vi oplever stadigvæk byggerier, nye som gamle, der ikke leverer et godt indeklima på trods af, at vi følger forskrifterne,” siger Christopher.

En del af årsagen er, at Bygningsreglementets stadig stigende krav til isolering betyder, at nye og energirenoverede bygninger bliver meget tætte. Og når luften ikke længere udskiftes gennem huller og sprækker, går det ud over indeklimaet.

”Energirenoveringer af vores boligmasse er foregået med et ensidigt mål for øje - nemlig at nedbringe omkostningerne til opvarmning,” siger Christopher.

Når man energirenoverer boliger foregår det ofte ved, at man efterisolerer ydervægge og lofter samt udskifter vinduerne, så mindre varme siver ud.

”Det er sådan set også meningen. En uheldig konsekvens af strategien er bare, at der nu også kommer mindre frisk luft ind i vores boliger, hvis man glemmer at tilføje ventilation som en del af ens energirenovering,” siger Christopher.

Det betyder, at forureningskilder inde i boligerne, som der ikke tages hånd om i en energirenovering, bliver mere dominerende, end de var før renoveringen - faktisk proportionalt.

”Du kan groft sagt sige, at hvis du halverer mængden af frisk luft, så fordobler du koncentrationen af forurening i indeklimaet,” siger Christopher.

Ph.d.-projektet handler derfor om, hvordan man undgår at løbe ind i de problemer, der kan opstå, hvis bygninger renoveres uden omtanke for indeklimaet.

”Mit arbejde består i at indsamle mere viden om, hvorfor vi gør, som vi gør, så vi kan blive endnu bedre til at tage beslutninger i fremtiden. Det er en kontinuer proces, som vi arbejder med hele tiden,” siger Christopher.

Omsætte forskningen til forretning

Projektet er en erhvervs-ph.d. og foregår i et samarbejde mellem Danmark Tekniske Universitet (DTU) og NIRAS.
NIRAS betaler en del af Christopher Just Johnstons løn, og ekspertisechef Peter Noyé ser frem til, at NIRAS kan omsætte forskningen til forretning og en konkurrencefordel.

”At etablere fornuftig ventilation bliver en stor indsats fremover i eksisterende byggerier og for at undgå at lave halv energirenovering, er vi nødt til at finde en løsning på ventilationen, som både vinder energiteknisk, og som gør brugerne glade. Rådgivere som NIRAS eksisterer i en vidensindustri, og konkurrencevilkårene dikterer, at vi skal forbedre os løbende – ligesom vores konkurrenter skal,” siger Peter Noyé.

Kina og Google er ikke gode venner

Hverdagen på det kinesiske eliteuniversitet går godt. Christophers udfordringer har stort set alle sammen været af rent teknologisk karakter - eksempelvis hans Android-telefon, der er udstyret med softwareteknologi fra Google.

”Kina og Google er ikke gode venner, og min 5000 kroner dyre mobil var i næsten en måned reduceret til at være en brevvægt. Uheldigt når ens telefon også i dagligdagen dobler op som ens GPS, og man tilfældigvis befinder sig i et fremmed land. Nu har jeg efterhånden løst de fleste problemer, men der har da været lange nætter dedikeret alene til at genvinde min teknologiske frihed. Undervejs har jeg lært en hel del om VPN-teknologi…,” siger Christopher.

Overskrift

Tekst