NIRAS-chef med i nyt Råd for El- og Gasteknisk Sikkerhed

Forretningschef Lene Holst Kjærgaard, 46 år, er udpeget som medlem af Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed til at rådgive erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

18. apr 2016

Det er vigtigt for Danmarks konkurrenceevne og vækstmuligheder, at vi kan udnytte den nyeste teknologiske udvikling på el- og gasområdet uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Derfor har erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) med virkning fra 1. januar 2016 nedsat et nyt Råd for El- og Gasteknisk Sikkerhed, som han kan rådføre sig med om den sikkerhedstekniske udvikling på el- og gasområdet.

Forretningschef i NIRAS ingeniør Lene Holst Kjærgaard er på vegne af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), udpeget som medlem af rådet.

Bidrage til vækst

Lene Holst Kjærgaard er chef for 100 specialister og rådgivere inden for byggeri og industri, og hun glæder sig til at omsætte medarbejdernes viden.

”Jeg er beæret over posten og ser frem til at komme i gang med arbejdet. Rådet har en central rolle i forhold til at rådgive ministeren. Jeg håber, at vi kan tænke innovativt og fremme udviklingen på en måde, så danske styrkepositioner inden for el- og gasteknisk sikkerhed medvirker til vækst i de danske virksomheder,” siger hun.

En af opgaverne for Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed bliver netop at bidrage til udviklingen på området.

”Vidensniveauet er højt blandt medlemmerne, og kombinationen af strategisk og praktisk viden betyder, at den teknologiske udvikling både kan foregribes og omsættes til konkrete initiativer,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Dele best practice

Koncerndirektør for Byggeri & Industri i NIRAS Mads Søndergaard er glad og stolt over valget af Lene Holst Kjærgaard.
”På vegne af FRI kan Lene Holst Kjærgaard opsamle og dele best practice fra ingeniørstanden samt give ministeren pejlemærker for at udvikle både branchen og samfundet”, siger han.

Repræsenterer et højt strategisk niveau

Rådet skal fungere som et uafhængigt og sagkyndigt råd inden for el- og gasteknisk sikkerhed.
Sammensætningen af medlemskredsen er fastlagt i Elsikkerhedsloven, hvor det fremgår, at medlemmerne tilsammen skal repræsentere et højt strategisk niveau, have en bred indsigt og have en særlig viden om el- og gasteknisk sikkerhed.

Om Rådet:

Medlemmerne af Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed er udpeget for en fire års periode. Rådet er nedsat med hjemmel i Elsikkerhedsloven pr. 1. januar 2016 og er bredt sammensat af repræsentanter for uddannelses- og rådgivningssektoren, brancheorganisationer og forbrugerinteresser.

Medlemmerne af Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed er:

Formand: Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet
Udpeget af Danske Erhvervsakademier: Anette Becker Berg, uddannelsesdirektør
Udpeget af Danske Universiteter: Björn R. Andresen, civilingeniør
Udpeget af Danske Erhvervsskoler: Kristian Stagis, uddannelseschef el, automation og data
Udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører: Lene Holst Kjærgaard, forretningschef i NIRAS
Udpeget af Dansk Industri: Elly Kjems Hove, branchedirektør
Udpeget af TEKNIQ: Niels Jørgen Hansen, adm. direktør
Udpeget af Dansk Energi: Tomas Christensen, director system operation
Udpeget af Maskinmestrenes Forening: Per Jørgensen, formand
Udpeget af Forbrugerrådet TÆNK: Christian Jarby, seniorrådgiver