Building facade of a CHP plant
Ny lovgivning fra EU kan få kraftværker over hele Europa til at efterspørge dansk miljøteknologi i højere grad.
Nyhed

NIRAS-analyse: Stor gevinst for danske virksomheder i nye miljøkrav

EU har besluttet at begrænse luftforureningen fra blandt andet kraftvarmeværker gennem nye miljøkrav. Det udgør et milliardpotentiale for danske virksomheder, viser analyse fra NIRAS.

20. nov 2017

En række nye, bindende miljøkrav fra EU skal begrænse luftforureningen fra eksempelvis kraftvarmeværker og andre fyringsanlæg med store emissioner.

Kravene rummer samtidig et økonomisk potentiale for danske virksomheder, der kan eksportere de nødvendige teknologier. Det viser en ny rapport fra NIRAS, der har regnet på konsekvenserne af de nye EU-krav for dansk industri.

“Analyserne viser, at stramninger på miljøområdet ikke kun er negative for industrien, men giver store muligheder for virksomhederne herhjemme,” siger afdelingsleder i NIRAS, Camilla Damgaard.

Milliarder af hente

Fremover skal kraftværker i hele Europa leve op til lavere grænseværdier for eksempelvis NOx og SOx. Det betyder, at mange anlæg skal investere i forskellige renseteknologier, hvor danske virksomheder står stærkt. Eksempelvis teknologier til svovlrensning.

De nye grænseværdier bliver sat som et interval, som landene skal lægge sig inden for. Det giver med andre ord en vis usikkerhed om størrelsen af den økonomiske gevinst, men et meget robust skøn lyder på hele 1,25 mia. kroner, fortæller Camilla Damgaard.

“Eksporten kan sagtens blive betydeligt større. Det kommer an på, hvor på intervallet landene lægger sig, og hvilke konkrete teknologier de investerer i,” fortæller hun.

Rapporten er udarbejdet for Miljø- og Fødevareministeriet, der nu er gået sammen med branchen for at udarbejde en vision, der skal øge den danske eksport på området.

“Eksport af luftteknologi til europæiske kraftværker indgår naturligt i dette samarbejde,” siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse fra ministeriet.

Ny metode

NIRAS har udviklet en metode, hvor specialister på tværs af huset anvender forskellige data som grundlag for analyserne. Det gælder blandt andet data om udledninger fra EU, samt omkostninger for konkrete teknologier der kan implementeres for at nå målene. Også markedsandele for de forskellige brancher og teknologiområder indgår i analysen. Samlet er vurderingen, at eksportpotentialet i bedste fald kan blive op til fem mia. kroner.

“Vi blev overraskede over, at potentialet var så stort, selvom vi tager alle tænkelige forbehold. Det underbygger ideen om, at vi i Danmark nu kan høste frugterne ved at være ’first movers’, og at en restriktiv miljølovgivning har positive konsekvenser på sigt,” siger Camilla Damgaard.

Kravene blev offentliggjort den 17. august. De skal udmøntes i virksomhedernes miljøgodkendelser inden for 4 år.