Nyhed

Ninkie er blåstemplet til at verificere miljøvaredeklarationer

Ninke Bendsten Niras

Seniorkonsulent i NIRAS Ninkie Bendtsen er en af kun otte uafhængige verifikatorer, der godkender miljøvaredeklarationer for byggevarer i Danmark. Det er et hverv, der kræver stor erfaring inden for livscyklusvurdering og miljøvaredeklarationer og dermed en anerkendelse på området.

23. april, 2020

En betonproducent er i gang med at udarbejde en miljøvaredeklaration for et nyt betonelement, som skal adskille sig fra konkurrerende produkter ved at være miljøvenligt. Det kan enhver jo komme og sige, og derfor får producenten dokumenteret betonelementets miljøpåvirkning i en miljøvaredeklaration – også kaldet en EPD - Environmental Product Declaration.

Miljøvaredeklarationen oplyser om produktets potentielle miljøpåvirkning i tal. Disse informationer kan fx indkøbere eller arkitekter og projekterende ingeniører så anvende, hvis de skal miljøvurdere byggeelementer eller bygværker. I nogle lande er det et krav at levere EPD’er, hvis ens produkter skal indgå i offentlige byggerier fx i Norge.

Otte uafhængige verifikatorer i Danmark

Der findes flere nationale ordninger og programmer for miljøvaredeklarationer verden over. I Danmark bl.a. programmet EPD Danmark. Mange kan udarbejde EPD’er, men kun otte specialister i Danmark er godkendt til at verificere EPD’er under denne ordning - her i blandt Ninkie Bendtsen.

EPD Danmark under Teknologisk Institut har godkendt Ninkie Bendtsen som uafhængig verifikator. Det betyder, at NIRAS nu både kan udarbejde livscyklusvurderinger og miljøvaredeklarationer og verificere dem – bare ikke på én og samme tid.

De otte uafhængige verifikatorer, der er tilknyttet EPD Danmark, mødes en gang om året og udveksler erfaringer og ny viden.

Om EPD

En EPD (Environmental Product Declaration) eller på dansk en miljøvaredeklaration dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder. 

Vil du vide mere?

Ninkie Bendtsen

Ninkie Bendtsen

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4299 9242

Se også