9 ud af 10 kommuner mangler en Smart City-strategi

Spredte indsatser afslører mangel på helhedstænkning. Det viser NIRAS’ Smart City-rundspørge til kommunerne.

20. sep 2016

Har din kommune en Smart City-strategi?

NIRAS har spurgt kommunerne, hvordan de bruger Smart City-teknologier til at udvikle lokalsamfund og byer. I alt har 60 kommuner svaret, og hovedkonklusionen er, at de fleste kommuner ikke arbejder med Smart City ud fra en overordnet strategi.

Af de 60 kommuner svarer 53 nej til spørgsmålet, om de har eller er i gang med at implementere en Smart City-strategi, og heraf svarer hele 45 kommuner, at de heller ikke har konkrete planer om at udarbejde en strategi for området.

At så få kommuner har en strategi tyder på, at Smart City ikke er noget, der er ”stemmer i,” før initiativerne er oversat til konkrete fordele for borgerne. Undersøgelsen indikerer dog, at mange kommuner trods den manglende strategi alligevel arbejder med elementer, der falder ind under Smart City.

De områder, kommunerne satser mest på, er åbne data, borgerinddragelse og løsninger, der forbedrer trafik og mobilitet. Fællesnævneren er, at kommunerne investerer i områder med høj synlighed.

Det, kommunerne satser mindst på i Smart City-sammenhæng, er vandforsyning og spildevand, miljø og sundhed.

Du kan læse mere om undersøgelsen på vores temaside om Smart City.

Vi afholder også to morgenmøder i Allerød og Aarhus. Under titlen "Sådan skaber du værdi for borgerne med Smart City" kan få inspiration til, hvordan Smart City-principper kan bruges i praksis.

Morgenmøderne er i Allerød den 27. september og Aarhus den 4. oktober. Deltagelse er  gratis, og vi byder på rundstykker og kaffe.