Selvfølgelig har Musikkens Hus i Aalborg støjsvage installationer

NIRAS står bag projekteringen af de tekniske installationer i Musikkens Hus i Aalborg. Den digitale model af byggeriet i 3D har blandt andet været brugt til at koordinere de mange tekniske installationer indbyrdes.

22. apr 2014

Da Dronning Margrethe II lørdag den 29. marts 2014 indviede Musikkens Hus i Aalborg, var oplevelsen ud over at være en fryd for øjet først og fremmest en fryd for ørerne.

En af de vigtigste egenskaber ved et musikhus er naturligvis en god akustik, og god akustik betyder også fraværet af støj fra de tekniske installationer. For tænk, hvis den umiskendelige lyd af toiletskyl blandede sig med tonerne af Beethovens niende. Eller hvis ventilationsanlæggets brummen overdøvede de stille passager i Caroline Hendersons sprøde jazzklange.

NIRAS har som rådgiver på de tekniske installationer i Musikkens Hus været med til at sørge for, at alle installationer er dimensioneret og udført på en måde, så der er taget bedst muligt hensyn til støj og akustik. Sammen med den akustiske rådgiver Arup har NIRAS sørget for, at alle tekniske installationer lever op til bygherrens høje krav om god akustik.

Digital 3D-model letter samarbejdet

I en bygning, der stort set er blottet for standardløsninger, har det været til stor hjælp, at NIRAS har modelleret installationer i en digital 3D-model, der endda har kunnet oplyse tilbudsgivere om de krævede mængder af materialer. Den samlede 3D-model af Musikkens Hus har også været brugt til at koordinere byggeriet og sikre, at installationer og bygningsdele ikke går i vejen for hinanden, såkaldt kollisionssikring.

Ud over de tekniske installationer har NIRAS også rådgivet om energidesign, indeklima og brandsikkerhed. Endelig har NIRAS bistået bygherren med at lede selve byggeopgaven.

Læs mere om byggeriet på Musikkens Hus' hjemmeside.