Boat sailing on a big river
Ayeyarwady-floden strækker sig over 2.200 kilometer gennem Myanmar og er en central faktor for landbrug og handel.

Moderne meteorologiske systemer skal redde millioner af liv fra naturkatastrofer i Myanmar

Det Verdensbank-finansierede projekt Ayeyarwady Integrated River Basin Management (AIRBM) skal forbedre levevilkårene for millioner af fattige mennesker, som er udsat for vandkatastrofer i Myanmar. NIRAS hjælper med at integrere og modernisere landets meteorologiske- og hydrologiske monitoreringssystemer.

22. jun 2017

Naturkatastrofer, såsom cykloner, oversvømmelser og tørke, rammer ofte Myanmar og forårsager store tab. Cyklonen Nargis, som ramte Myanmars tætbefolkede Ayeyarwady floddelta i 2008, var skyld i, at 138.000 mennesker mistede livet.

Katastroferne har en markant påvirkning på de fattige på landet, som bosætter sig i vandsårbare områder og lever af sektorer, såsom landbrug, der er afhængige af vand.

Man kan imidlertid formindske katastrofernes ødelæggelser, hvis den rigtige observation, og det rigtige advarselssystem er på plads. Samtidigt kan landets udvikling planlægges mere effektivt, hvis der er en bedre forståelse og dokumentation for, hvor meget vand der er til rådighed, hvornår og hvor henne i landet. NIRAS står derfor i spidsen for et konsortium med flere ledende globale hydrologi- og meteorologi-institutioner for at tackle landets udfordring med at integrere og modernisere udstyr og stationer i samarbejde med Myanmars afdeling for Meteorologi og Hydrologi (DMH).

En koordineret indsats kan forebygge katastrofer

Projektet foregår i hele ”Ayeyarwady River Basin”, et centralt område - mere end 60 procent af Myanmar, hvor millioner af mennesker lever af at dyrke jorden og som strækker sig fra nord i Himalaya til floddeltaet og udmundingen i den Bengalske Bugt i syd.

DMH har med hjælp fra en række andre lande installeret mange forskellige systemer til monitorering af vejret og vandføringen. Systemerne fungerer i dag for det meste uafhængigt af hinanden, men koordinerer man dem, vil DMH blandt andet præcist kunne forudsige og forebygge naturkatastrofer, som kan ramme med et øjebliks varsel.

Hjælp til bedre planlægning

Et hold af eksperter fra NIRAS, DHI, Australiens Bureau for Meteorologi og Finlands Meteorologiske Institut skal analysere DMH’s systemer og udarbejde en plan samt strategi for at integrere systemerne med det mål at udarbejde en moderne løsning.

Med afsæt i strategien skal NIRAS styre implementeringen af systemerne samt opbygge en stærkere organisation hos DMH, så de er i stand til at levere de nødvendige nye services. Bestræbelserne vil give landet mange fordele såsom at hjælpe landmænd med at planlægge deres afgrøder og takle klimaforandringer. Indsatsen vil også hjælpe de nationale myndigheder med at planlægge og prioritere investeringer inden for Ayeyarwady flod bassinet samt også støtte lufthavns- samt de marine myndigheder ved at forudsige vejrforhold.

”En succesfuld gennemførelse af ”Ayeyarwady Integrated River Basin Management Project” er af ekstrem vigtighed for Myanmars regerings forsøg på at løfte millioner af mennesker ud af fattigdom og for at accelerere udviklingen i ”Ayeyarwady River Basin”. NIRAS er meget stolte over at være blevet valgt som partner og hovedkonsulent for projektet, som løber over de næste fire år. Projektet har allerede udvidet vores tilstedeværelse, forståelse og muligheder i landet,” siger Claes Clifford, NIRAS International Water Director.

Verdensbanken vurderer, at AIRBM-projektet vil forbedre livet for millioner af fattige mennesker i Ayeyarwady River Basin ved bedre planlægning og udnyttelse af vandmængder til rådighed samt bedre beskyttelse mod storme, oversvømmelser samt tørker. Projektet bidrager til de fleste af FN’s Sustainable Development Goals, da det øger regeringens mulighed for at planlægge og fordele vandressourcer og muliggøre at regeringen vil være i stand til at tage velinformerede og dokumentere beslutninger om fremtidige investeringer i hele ”Ayeyarwady River Basin”.