Minecraft skal gøre kommunale høringer til en leg

En virtuel udgave af Danmark i computerspillet Minecraft kan inddrage borgerne på helt nye måder i kommunernes plan- og projektforløb.

05. maj 2014

Kommunen kan komme langt tættere på gårdejer Jensen, skaterdreng Hassan og virksomhedsejer Knudsen, hvis mødet foregår i computerspillet Minecraft.

Det mener NIRAS’ chefkonsulent Mette Lise Ginnerup, efter at Geodatastyrelsen har offentliggjort en detaljeret model af Danmark bygget op som digitale klodser i spillet Minecraft.

”Det føjer helt bogstaveligt nye dimensioner til et planforslag, hvis man som borger kan ’gå rundt’ i det pågældende område. Måske kan man som borger endda få en chat med borgmesteren på det virtuelle gadehjørne. Det giver mulighed for at inddrage borgeren på en helt ny måde,” siger Mette Lise Ginnerup fra NIRAS’ planlægningsafdeling.

Vigtigste feature: Byg selv videre

Hun ser Minecraft-modellen som et stærkt værktøj til formidling, også selvom alt fra huse til åer er repræsenteret som primitive klodser med en sidelængde på 1 meter.

”I NIRAS har vi masser af fine GIS-modeller i 3D, der kan give en langt mere virkelighedsnær visualisering. Men den store fordel ved Minecraft-modellen er, at den er så let at bygge videre på, at alle kan finde ud af det. Det er meget lettere at få forvaltningen med på, at det vil være en god idé med en skaterbane lige bag ungdomsskolen, hvis man på få minutter kan bygge en overbevisende model – og især, hvis man kan gøre det i fælleskab og dialog med andre,” siger Mette Lise Ginnerup.

Dermed peger hun også på en ekstra gevinst, nemlig at kommunerne kan få nogle andre borgergrupper i tale ved at flytte dialogen og idéudviklingen ind i den digitale danmarksmodel.

Unge involveres lettere med Minecraft

”Der er større sandsynlighed for at involvere de unge, når processen foregår i et spilunivers på deres egen skærm. Traditionelt har kommuner ellers svært ved at få de unge i tale," siger Mette Lise Ginnerup.

Og når først dialogen er i gang, kan den sagtens fortsætte i mere formelle rammer. Derfor hjælper NIRAS gerne hjælpe kommunerne med at opsætte en model og nogle rammer og metoder for, hvordan det digitale Minecraft-Danmark kan bruges i borgerinddragelsesprocesser.

”Det er helt afgørende at styre processen stramt og sætte nogle faste rammer, så man får en målrettet og forventningsafstemt dialog med borgerne,” lyder rådet fra Mette Lise Ginnerup.

NIRAS har i øvrigt allerede et indgående kendskab til dataene bag danmarkskortet. Det er nemlig NIRAS, der har indsamlet og bearbejdet data bag Danmarks digitale højdemodel, der indgår som et centralt element i Minecraft-modellen.

Fakta om Minecraft og det virtuelle danmarkskort

Hvad er Minecraft?

Minecraft er et computerspil, der foregår i en virtuel verden af byggeklodser/blokke. Ved at placere, ødelægge eller kombinere eksisterende blokke kan spilleren opføre huse, modellere landskaber og i det hele taget bygge videre på Minecraft-verdenen. Der findes over 100 millioner registrerede Minecraft-brugere.

Om Danmarkskortet i Minecraft

Geodatastyrelsen har taget en lang række af de frie grunddata og brugt dem som udgangspunkt for at bygge en 1:1 model af Danmark i Minecraft. Højderne i modellen stammer fra Den Danske Højdemodel, og alle kortdata er downloadet fra Kortforsyningen.dk. Ud fra disse data er række landskabstyper defineret og genereret som såkaldte Minecraft-biomer, og oven på dette 3D-kort er lagt ekstra data såsom adresser, veje, lygtepæle og visse, markante byggerier.