Man mowing a lawn

Milliongevinster ved udbud af kommunale vej- og parkopgaver

NIRAS bistår flere og flere kommuner med at udlicitere deres service på veje og grønne områder. Der er gode penge at spare, og interessen for udbud er stigende.

05. nov 2014

Erfaringer fra en række kommuner peger på markante besparelser, når kommunerne sætter vej- og parkområdet i udbud. NIRAS har bistået flere kommuner med hele processen. Besparelsen overstiger det forventede, og serviceniveauet er det samme som ved kommunal drift.

Favrskov Kommune barberede 4,5 mio. kr. af deres budget på at vedligeholde veje og parker ved at få det private servicefirma HedeDanmark til at løse opgaven i stedet for kommunen selv. Det svarer til en besparelse på 17 pct. Dermed er gevinsten langt større end de 10 pct., man forventede.

”Det var naturligvis positivt, at besparelsen var større end budgetteret,” siger Allan Therkelsen, afdelingsleder i Favrskov Kommune.

Svendborg Kommune har også udliciteret deres drift af vej og parkområdet og har også gode erfaringer. De opnåede en større besparelse end forventet på omkring to mio. kr.

”Vi kan dokumentere, at vi får løst de samme serviceopgaver, men for færre penge," siger Jan Yttesborg, afdelingsleder i Svendborg Kommune.

Nøglen til den gode udlicitering er processen

Civilingeniør Mette Vangkilde Gram, NIRAS, bistod begge kommuner i udbudsprocessen.

Hendes rådgivning dækkede både papirarbejdet i forhold til at udarbejde udbudsmaterialet med betingelser og arbejdsbeskrivelser og selve processen med at tilrettelægge og gennemføre udbuddet med alle de involverede parter som kommunens forvaltninger og politikere.

”Nøglen til den gode udlicitering af en kommunes park- og vejservice er faktisk at have styr på processen og de involverede parter,” siger Mette Vangkilde Gram.

”Der er ofte rigtig mange involverede parter. Du skal vide, hvem du skal inddrage, og hvornår fx det politiske niveau træffer beslutninger. Med de rette beslutninger på det rigtige tidspunkt skaber du grundlaget for den gode udbudsproces,” siger hun.

Flere kommuner vil udlicitere

Mette Vangkilde Gram oplever en stigende interesse for at udlicitere vej- og parkområdet. Hun er allerede i gang med tilsvarende projekter hos bl.a. Hillerød Kommune.

”Der er pres på kommunernes økonomi. Derfor er kommunerne hele tiden på udkig efter områder, hvor man kan spare. En udliciteringsproces har mange elementer, der er både jura og teknik samtidig med, at det politiske beslutningsgrundlag skal være i orden. Det er her, vi med vores erfaring kan hjælpe forvaltningerne,” siger hun.