Milliardmarked for skrotning af havvindmøller

En stærk alliance mellem NIRAS, Vattenfall, Maersk Broker, DTU-Wind og TWI er klar til at tage en betydelig del af det attraktive marked, der opstår, når første generation af havvindmøller skal skrottes.

09. jul 2014

Første generation af havmølleparker skal pensioneres inden for en kortere årrække. Havvindmøllerne er efter 20 års drift udtjente og teknologisk forældede. Et nyt marked for at nedtage havmølleparker – i fagsprog kaldet dekommissionering - er derfor i kraftig vækst.

I en analyse fra 2011 anslår de to internationale konsulenthuse Douglas-Westwood og Deloitte, at det samlede marked for offshore-nedlukning af olie-, gas- og vindinstallationer i Nordsøen til en værdi på 47,5 mia. GBP.

NIRAS vil sammen med Vattenfall, Maersk Broker, DTU-Wind og britiske The Welding Institute (TWI ) have en bid af det attraktive marked og er gået i gang med at udvikle et procesværktøj, der hjælper partnerne med at optimere dekommissionering af havvindmøller.

En vifte af hensyn

”For at sikre at alt som fx økonomi, sikkerhed, miljø, logistik, jura og genbrug bliver tacklet bedst muligt, når man dekommissionerer en havvindmølle, kræver det et overblik over den fulde proces,” siger civilingeniør Johan Finsteen Gjødvad fra NIRAS.

I projektet ODIN-Wind (Offshore, Decommissioning of Installations NIRAS) går partnerne sammen om at udvikle et procesværktøj, så man har styr på processen fra A til Z, når man nedtager en havmøllepark.

Et økonomisk overblik

Målgruppen for værktøjet er ejere, myndigheder, entreprenører, NGO’er og rådgivere.

”Med værktøjet kan vi sikre, at man skrotter vindmøller på den mest miljø-, sundheds- og sikkerhedsrigtige måde. Vi kan påvise resterende levetid af dele af vindmøllen, og hvor mange penge man skal allokere til både at vedligeholde og nedtage havvindmøllerne,” siger Johan Finsteen Gjødvad.

Offshore-potentiale

På længere sigt er det planen at udvikle procesværktøjet, så det også kan anvendes til boreplatforme og skibe.

Procesværktøjet ventes færdigt i slutningen af 2015 og skal testes i et demonstrationsprojekt i starten af 2016 med data fra Horns Rev 1.

ODIN-projektet er støttet af Energistyrelsens, Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram EUDP, hvis formål er at udnytte og udvikle danske erhvervspotentialer på energiområdet, samt at støtte forsyningssikkerhed, renere miljø og omkostningseffektivitet.