Lån & Spar vinder international pris for bedste arbejdsmiljø

Lån & Spar vandt tirsdag aften dansk tid den internationale pris Global Healthy Workplace Award for bedste arbejdsmiljø for evnen til at håndtere stress og psykosociale risici på arbejdspladsen. En målrettet investering i medarbejdernes mentale og fysiske velbefindende har båret frugt. ALECTIAs, som i dag er fusioneret med NIRAS', koncept om integreret sundhedsfremme og arbejdsmiljø har været med til at skabe lavere sygefravær og højere produktivitet hos Lån & Spar.

20. maj 2015

Lån & Spars overskud er steget fra 0 kr. i 2009 til 100 mio. kr. i 2012. Produktiviteten er i denne periode steget med 52.000 kr. om året pr. medarbejder, mens sygefraværet er halveret fra 8 til 3,9 sygedage i gennemsnit.

”Vores strategi ’Bank i bevægelse’ handler om, at vi samtænker vores forretningsstrategi med en strategi om at gøre vores medarbejdere mere fagligt og personligt kompetente. På den måde kan vi øge arbejdskapaciteten, forbedre rådgivningen og øge kundernes tilfredshed og bankens indtjening,” siger Keld Thornæs, der er HR- og kommunikationsdirektør i Lån & Spar.

“Man kan godt trives, selvom der stilles højere krav, og man skal producere mere. Hvis vi hele tiden taler om stress, så får folk stress, men hvis vi i stedet taler om succes, så bliver vi succesfulde.”

Med øget konkurrence og stigende produktivitetskrav følger risikoen for stress og psykisk nedslidning, og produktiviteten i banksektoren er under pres. Det kræver mere produktive medarbejdere.

”Psykisk nedslidning udgør en enorm samfundsudfordring, og stress koster samfundet 14 milliarder kroner årligt. Derfor er det uomtvisteligt en god forretning at investere i medarbejdernes sundhed og trivsel,” siger Julie Wedell-Wedellsborg, der er udviklingschef for divisionen Ledelse, Sundhed og Arbejdsmiljø i ALECTIA, i dag NIRAS.

“Det er en stor fornøjelse at være en del af en udviklingsproces, hvor man systematisk prioriterer og igangsætter initiativer på baggrund af data fra årligt tilbagevendende sundhedstjek og trivselsmålinger, og resultaterne taler for sig selv – såvel Lån & Spars forretningsmæssige resultater, som anerkendelsen med denne pris.”

Sådan gjorde Lån & Spar

Lån & Spar har taget utraditionelle metoder i brug for at skabe gode forretningsmæssige resultater ved at opprioritere medarbejdernes fysiske og mentale velbefindende.

”Mange virksomheder har mål om nul stress-sygemeldinger og medarbejdere i bedre balance, men meget få virksomheder evner at melde så klart ud som Lån & Spar gør. Vi ved, at energiske og glade medarbejdere er mere produktive, og mens det er helt legalt at stille krav til faglige kompetencer, er det vanskeligere, når der er tale om personlige kompetencer,” siger Pernille Thau, der er projektansvarlig i forhold til Lån og Spar i ALECTIA, i dag NIRAS.

“Jeg synes det er stærkt, at Lån & Spar ikke skjuler, at de lægger vægt på personlige kompetencer, og at de har en afgørende rolle for forretningen. Det handler om, at medarbejderne ser på sig selv: Hvad gør, at jeg har et godt liv, hvad er det der gør, at jeg er en effektiv medarbejder og hvordan sikrer jeg, at der også er energi til livet derhjemme?”

Om den internationale pris for bedste arbejdsmiljø

Global Healthy Workplace Award har været uddelt de seneste tre år, og aldrig tidligere til en dansk virksomhed. Prisen blev overrakt på et topmøde i Florianopolis i Brasilien foran forskere, virksomhedsledere og NGO’er fra hele verden. På topmødet var emnerne blandt andet virkningen af et sundt arbejdsmiljø og muligheden for sundhedsfremme på arbejdspladsen.
I april måned vandt Lån & Spar ligeledes prisen ”Safety and Health at Work”, der i år blev uddelt for 12. gang af EU’s agentur for Safety and Health at Work.