Kvinder centrale for genopbygningen i et genfødt Colombia

Store udfordringer venter forude i Colombia. Fredsaftalen mellem regeringen og FARC er blot startskuddet til en lang proces med genopbygning af et land i dyb splittelse. Udviklingsprojekter støttet af Sverige fokuserer på kvinders afgørende betydning for det fredsbevarende arbejde.

29. sep 2016

Efter 52 års væbnet konflikt mellem regeringen i Colombia og oprørsgruppen FARC venter nu et langt, sejt træk af en genopbygning. Fra Sverige støtter man fredsprocessen i Colombia med udviklingsbistand for 950 mio. svenske kroner i perioden 2016-2020. Her vil der især blive fokuseret på kvinders deltagelse i konfliktmægling og forebyggelse, fredsbevarende samt humanitært arbejde.

Et af de konkrete initiativer er iværksat af den svenske ambassade i Bogota – et nationalt træningsprogram der skal udbrede kendskabet til FN’s sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed i andre regioner af Colombia end lige Bogota. Træningsprogrammet, der har stået på siden efteråret 2015, har samlet 28 deltagere fra statslige institutioner, militæret, interesseorganisationer, medier og universiteter.

“Formålet med træningsprogrammet er at tilbyde viden og nye værktøjer til organisationer, som allerede arbejder med kønsproblematikker og fred. I Colombia er man ikke bevidst om forordninger som UNSCR 1325. På den måde skal træningsprogrammet udbrede kendskab til internationale konventioner,” siger Alicia Borges Månsson, som er projektleder for programmet.

En ny chance

Den årelange krig mellem FARC og regeringen har skabt ikke mindre end seks mio. internt fordrevne flygtninge i Colombia. Fredsaftalen, som blev endeligt underskrevet af parterne i mandags, tænder et nyt håb for krigens mange ofre. Men i den hårdt tilkæmpede fred ligger også dybe faldgruber. For eksempel faren for at nye kriminelle organisationer tager over, når FARC trækker sig tilbage.

“Efter fredsaftalen står Colombia stadig over for mange udfordringer. Men disse vil blive løst under fredlige omstændigheder, og det hele bør anskues som en mulighed for at skabe et mere inkluderende samfund,” siger Alicia Borges Månsson.

Det er netop formålet med træningsprogrammet, som afvikles af NIRAS-Indevelop. Gennem workshops, gruppearbejde, coaching, undervisning i projektledelse etc. vil de 28 håndplukkede deltagere blive rustet med nye værktøjer til at fortsætte deres egne projekter for fred.

Fredligt forum mod alle odds

“For eksempel blev én af stifterne bag organisationen ‘Conciudadania’ udvalgt til at deltage I programmet. Gloria Alzate arbejdede allerede fra Medellín med at skabe fred og forebygge kønsproblematikker i hele regionen Antioquia. Personer som hende er afgørende at have med, fordi de i forvejen arbejder for at uddanne andre kvindeorganisationer.”

Men træningsprogrammet har også mødt vanskeligheder, fortæller Alicia Borges Månsson fra NIRAS-Indevelop. For hvordan forener man mennesker fra Colombias splittede samfund – mennesker fra forskellige sider i konflikten – hvoraf flere har oplevet at miste pårørende i krigen?

“Træningsprogrammet er i sig selv et fredsskabende forum kursisterne imellem. Det er faktisk noget af en præstation. Selvom de arbejder inden for forskellige sektorer, anerkendte deltagerne efter et stykke tid, at de alle stræber imod det samme mål – nemlig fred.”