Carsten Toft Boesen, CEO

Krav til udbud svulmer op uden værdi

Krav til tilbud på selv små projekter er eskaleret i vand- og miljøsektoren, og juristeriet skaber ingen værdi, det giver ressourcespild og hæmmer innovation og konkurrence.

29. jan 2015

”Forsyningsselskaber, kommuner, regioner, samfundet og leverandørerne taber alle, når tilbud svulmer op til ringbindsstørrelse. Tidligere kunne man klare sig med standardkontrakten ABR 89, men drevet af risikoaversion i de juridiske afdelinger vokser kravene til tilbud, og både udbydere og leverandør spilder unødige ressourcer. Løsningerne er ikke blevet bedre. I stor stil er det juristeri, der ikke skaber værdi.”

Adm. direktør Carsten Toft Boesen, NIRAS, ser de stigende krav til tilbud som én af de store udfordringer i vand- miljøsektoren.

Potentiale for større produktivitet

”Der er undersøgelser som viser, at omkostningerne til tilbud hos de rådgivende ingeniørfirmaer relativt set er under det halve i et land som Storbritannien. Det er selvfølgelig et problem for os i rådgiverbranchen herhjemme, men det er i allerhøjeste grad også et samfundsøkonomisk problem. Også på kundesiden er der mange, som oplever, at udbudsprocessen er blevet mere ressourcekrævende. Og i sidste ende, kan vi som rådgivere kun få dækket vores omkostninger gennem priserne på de projekter, vi sælger,” siger han.

”Både regeringen og erhvervsorganisationerne har fokus på produktivitet. Her er et område, hvor der er meget at hente,” siger Carsten Toft Boesen.

Hans pointer underbygges af en analyse, NIRAS i efteråret 2014 har gennemført blandt ATV (Akademiet for de Tekniske Videnskaber)- Jord & Grundvands medlemmer. 61 % af udbyderne og 84 % af leverandørerne peger på et stigende tidsforbrug til udbud og tilbud inden for de seneste fem år. Under 20 % mener processen er værdiskabende.

God dialog på teknikerplan

Netop i disse år investeres der store milliardbeløb i miljø- og forsyningssektoren. Det giver en unik mulighed for at udvikle innovative løsninger med eksportpotentiale. Her virker udbudspraksis imod hensigten. Når man allerede i tilbuddet skal komme med en detaljeret beskrivelse, får kunden i bedste fald en solid og konservativ løsning. Innovation kræver plads til nytænkning via løbende dialog, når projektet er i gang.

LÆS MERE Undersøgelse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører: høje omkostninger ved tilbud

”Vi risikerer at spænde ben for os selv. Heldigvis er der også masser af eksempler, hvor det går rigtig godt. Eksempelvis i Region Hovedstaden, hvor innovationen er højt prioriteret og indgår som et integreret element i mange projekter. Århus Vand er et andet eksempel. En meget tæt dialog med kunden var helt central for udviklingen af Truelsbjerg Vandværk, som har sat nye standarder for hele sektoren. Også HOFOR’s indsats med klimasikring og vandforsyning er et godt eksempel på en innovativ tilgang, siger Carsten Toft Boesen.

”Helt generelt er der ofte en god dialog mellem teknikerne, men det går ofte galt, når indkøbsafdelinger og jurister kommer indover. Det er ærgerligt, ikke mindst fordi vi i sektoren har haft en solid tradition for at undgå konflikter i opløbet med en god dialog, siger han.