Kortlægning af metanudsivning bliver forbedret

Erfaringer med tre af de første pilotprojekter under biocoverordningen får NIRAS til at forbedre de målemetoder, der bruges til kortlægning af metanudsivning fra gamle lossepladser og deponier.

21. jul 2016

En teleskopstang, et mere præcist måleinstrument og droner kan optimere de målinger, som er helt centrale i arbejdet med at minimere metanudslip fra gamle lossepladser og deponier. Det er nogle af de afgørende erfaringer, som NIRAS har opnået i tre af de første pilotprojekter under den såkaldte biocoverordning.

Biocoveret er et kompostlag med en særlig bakteriesammensætning, som bruges til at minimere metanudslip. Bakterierne æder populært sagt metanen og omdanner den til CO2, der har en klimapåvirkning, der er 25 gange mindre end metan.

Men målingerne har været besværlige, usikre og omkostningstunge. Derfor har NIRAS udviklet nye metoder og værktøjer i de første pilotprojekter.

”Vi har udviklet en metode med en teleskopstang, som vi kan have sensoren på, så vi også kan måle på ellers utilgængelige kratbevoksede skråninger, som findes på alle de tre pladser. Tidligere måtte min kollega hage sig fast med armene på stejle skrænter,” fortæller civilingeniør Malene Front fra NIRAS.

Handy og hurtigt

”Vi har indkøbt et nyt måleinstrument, der er mere handy, reagerer hurtigere og måler specifikt for metan. Typisk har man i branchen anvendt et måleinstrument, der måler indholdet af organiske kulbrinter i luften og ikke kun metan. Man er så gået ud fra, at det målte er metan, fordi metan normalt udgør størstedelen af de organiske kulbrinter i den udsivende gas fra deponier og lossepladser. Men det er ikke nødvendigvis retvisende,” siger hun.

NIRAS arbejder tæt sammen med DTU Miljø, der har udviklet biocovermetoden, som er en ren biologisk metode til at bekæmpe metanudsivning. Inden en biocoverløsning kan etableres, skal det afgøres, om metanudsivningen er høj nok til, at det er rentabelt, og det skal afdækkes præcis, hvor gassen siver ud.

Læs mere om kortprodukter her. 

God økonomi i droner

For yderligere at optimere og billiggøre målingerne er NIRAS i et samarbejde med Region Sjælland og DTU Miljø ved at udvikle metoder til at erstatte de manuelle målinger fra jordoverfladen med målinger foretaget fra luften med droner. Metoderne testes i øjeblikket i praksis på udvalgte pladser.

”De første erfaringer viser klart, at der vil være rigtig god økonomi i at benytte droner, der kan kortlægge en plads på meget kort tid og med meget større datatæthed, end det kan lade sig gøre ved at foretage målingerne fra jorden,” siger Malene Front.

LÆS MERE: Fly laver 3D-laserscanning af vandløb