Klimaundervisning gav ide-storm: Skoleelever vil rejse skov på Amager

Skolen På Islands Brygge har taget et Åbent Skole-samarbejde mellem NIRAS og Københavns Kommune til sig. Fire 8. klasser udvikler forslag til klimasikret byskov.

07. nov 2016

Det blev til en byge af visionære, inspirerende og praktisk anvendelige forslag, da fire 8. klasser fra Skolen På Islands Brygge i København skulle prøve kræfter med rollen som rådgivende ingeniører. Fire rådgivende ingeniører fra NIRAS og to undervisere fra Hørt Ungdom fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune havde været gæstelærere i en uge. Sammen med skolens lærere havde de undervist eleverne på tværs af naturfagene.

”Det har været en stærk måde for den enkelte elev at arbejde på. Der er ingen tvivl om, at det motiverer, at man laver noget, som kan bruges i praksis,” siger skoleleder Aase Hammer.

Eleverne havde brugt en uge på at udvikle forslag til, hvordan et naturområde på Amager kan udvikles til en klimasikret byskov. Området, der ligger syv km fra skolen, skulle også have mange aktivitetsmuligheder for børn og unge. En skov på området er en reel mulighed, og derfor håber eleverne, at deres forslag rent faktisk vil blive brugt.

Engageret præsentation med model og pc

Der blev talt om opsamling af regnvand, om hvordan stor biodiversitet kan medvirke til at klimasikre en skov og meget andet, da tre elever fra 8. v. fremlagde ideerne i deres gruppe. Frederik Benning Mehlsen, Svea Villadsen og Sofia Recinella, alle 14 år, havde bygget en model for en fodboldbane og aktivitetsområde i papir, pap og træ. Deres ide var at lægge en fodboldbane og aktivitetsområde med mange aktiviteter midt i skoven. Det ville skabe gode udfoldelsesmuligheder for børn og unge. Sammen med en præsentation på en pc brugte de engageret modellen til at illustrere deres forslag.

Svea forklarer, at fodboldbanen skal have kunstgræs, så den kan bruges hele året, og Sofia supplerer med, at det skal være et fedt sted, som alle kan bruge. Derfor er der et klatreområde over fodboldbanen og bl.a. en svævebane og en legeplads til de små ved siden af. Der er også shelters, så man kan sidde og kigge på og slappe af.

Fungerede som normale lærere

”Det har været spændende at prøve noget nyt. Ingeniørerne fra NIRAS fungerede som normale lærere,” siger Frederik.

Leder af udskolingen på Skolen På Islands Brygge, Stine Hjorth Pedersen, siger:

”Det bedste ved projektet har været, at eleverne har taget ejerskab.”

Meritlærer og cand.scient i miljøbiologi og geografi Henriette Gerlach NIRAS og Københavns Kommune, har udviklet konceptet for klimaundervisning af folkeskoleelever som led i et åbent skole-samarbejde. Efter folkeskolereformen skal skolerne i højere grad inddrage omverdenen i undervisningen, og konceptet er et tilbud, som lever op til netop de intentioner.´

Åbent Skole-projektet bringer NIRAS’ faglige kompetencer i spil på en helt anden måde end normalt.

En måde at løfte sit samfundsansvar på

NIRAS ser i et vist omfang arbejdet med skoleeleverne som en måde at løfte sit samfundsansvar på.

”Vi har som privat aktør et medansvar for at uddanne næste generation til at tage hånd om de væsentligste udfordringer, som Danmark og kloden står overfor de næste mange årtier, herunder ikke mindst tilpasning til de ændrede klimavilkår. Da vi samtidig har et indgående kendskab til udfordringerne for Københavns Kommune og andre kommuner på Amager, så ligger det lige for at vi bidrager til kommunens arbejde med at undervise de unge på en nye og anderledes måde,” siger Henriette Gerlach fra NIRAS.

BØRNENES IDEKATALOG

 • De forskellige grupper af børn fra de fire 8.-klasser kom med forslag til:
 • Legeplads for handicappede
 • Cirkelformede bæredygtige shelterpladser for skoleklasser
 • Laser game/paint ball bane
 • Trænings- og motionsbaner
 • Apps der skulle motivere gamere ud i skoven
 • Bæredygtige cafeer
 • Klatrebaner
 • Svævebaner og skaterbaner i skoven
 • En kombineret fodboldbane og aktivitetsplads
 • Vandløb, stier og træ boards
 • Græsning til dyr
 • Naturlegepladser.

Alt sammen var indpasset i en skov, hvor skolebørnene havde valgt træarterne ud fra, at de skulle kunne modstå de kommende klimaændringer og være tilpasset jordbundsforhold i området.