Farlige vejnavne kan undgås med klimatilpasset kommuneplan

Undgå oversvømmede huse på de farlige vejnavne ved at klimatilpasse kommuneplanen. Hedensted viser vejen – og sparer millioner.

10. jan 2014

Mosevej, Engvej og Kærvænget.

Vejnavnet kan være en stærk indikator på, om dit hus eller din virksomhed er truet af oversvømmelser som konsekvens af klimaforandringer. Mange kommuner er i fuld gang med at udstykke grunde til industri og bebyggelse, men hvis ikke byplanlæggerne tager højde for fremtidens klima, kan der vente kommende borgere en våd overraskelse.

”Beskeden til kommunerne er, at de ikke skal udstykke flere veje i stil med Mosevej, Engvej og Rørdrumvej, før de har indarbejdet klimatilpasning i kommuneplanen. Det koster ikke noget, men kan spare borgerne for millioner af kroner,” siger forstkandidat Cathrine Larsen fra NIRAS.

Beregn regnen før den kommer

At kommunerne skal holde sig fra at udstykke gamle moser og drænede vådområder kan virke indlysende, men efterhånden som der bliver færre områder at udstykke, sker det stadig oftere. Nye beregningsmodeller fra NIRAS giver kommunerne mulighed for at klimatilpassekommuneplanen, så den tager højde for, hvor vandet forventes at komme.

I Hedensted er man nået endnu længere. Her har man brugt den klimatilpassede kommuneplan til at give bud på, hvordan man kommer fremtidige problemer i møde.

Tørring kan tåle at blive våd

Beregninger fra NIRAS slår blandt andet fast, at der er stor risiko for oversvømmelse langs med Gudenåen, hvor den løber igennem den østjyske by Tørring. Den viden har planlæggerne nu udnyttet til at sørge for, at ny bebyggelse ikke kommer til at ligge i ådalen, så dalen kan tåle at blive oversvømmet fra tid til anden.

”Det ville være dumt at udlægge områder, der risikerer oversømmelse, til ny bebyggelse. I stedet styrker vi naturens mulighed for at bevæge sig og fastholder ådalen med dens skiftende udseende som naturelement i byen,” siger Niels Rauff, der arbejder med klimaplanlægning i Hedensted Kommune.

I princippet er det ikke kommunens hovedpine, hvis et hus eller en virksomhed bliver ramt af oversvømmelse. Men hvis problemet kan løses, før det opstår, er der ingen grund til at lade være, mener Niels Rauff:

”Når vi trækker ny bebyggelse væk fra de områder, der er i fare for oversvømmelse, sikrer vi nye borgere mod en masse besvær med vand i kælderen og øgede omkostninger. Samtidig sikrer vi dem muligheden for få en forsikring,” siger han.

Klimatilpasning vender procedure på hovedet

Som noget nyt har man i Hedensted også brugt den klimatilpassede kommuneplan til at vende de sædvanlige lokalplan-procedurer på hovedet.

Normalt ser man først på, hvordan vandet skal ledes væk fra byggerier og befæstede områder i forbindelse med, at lokalplanen udarbejdes. Men fremover bliver lokalplanlægningen først sat i gang, når bygherren kan dokumentere, at vandet rent faktisk kan komme væk.

”Rapporten gjorde, at vi fik taget godt hul på at fremtidssikre byudviklingen. Og kan vi undgå bare ét forkert byggeri, så er investeringen tjent hjem igen,” siger Niels Rauff fra Hedensted Kommune.

I rapporten har NIRAS videreudviklet den såkaldte Blue Spot-analyse, hvor et beregningsværktøj ser på, hvordan nedbør vil lægge sig i lavninger i terrænet.

”Vi bruger et avanceret værktøj, der hedder MIKE 11. Det kan simulere, hvordan vandet bevæger sig gennem landskabet – faktisk lidt på samme måde, som når man beregner kø på motorvejene,” siger chefkonsulent Morten Størup fra NIRAS.

Planlæg dig ud af oversvømmelserne

Han peger på, at værktøjet kan hjælpe med at sætte fokus på områder, der bliver problematiske, før de bliver det.

”Klimaforandringerne og vandmængderne kommer, uanset om vi regner på det eller ej – se bare oversvømmelserne i Frederikssund i forbindelse med stormen Bodil. Men det gode budskab er, at vi kan planlægge os ud af det meste, så vi undgår store problemer om 30 til 50 år,” siger Morten Størup.

Hans kollega Cathrine Larsen uddyber, at de seneste oversvømmelser demonstrerer, hvor vigtigt det er at tage højde for klimaforandringerne ved nye udstykninger og byggerier:

”Heldigvis er vi ude i god tid, så der er ingen grund til panik. Hvis bare kommunerne får lavet beregningerne i tide – og ikke mindst bruger dem til at træffe de nødvendige, planlægningsmæssige beslutninger - så behøver klimatilpasning hverken at være svært eller dyrt.”