Klimarådgivning gøres bredere

Med den tredje kontrakt inden for affaldsbehandling og genbrug udbygger NIRAS sin position som klimarådgiver for ikke-industrialiserede lande.

29. jul 2015

NIRAS udbygger sin position som rådgiver for ikke-industrialiserede lande inden for klimaprojekter og CO2-reduktion. Det sker med underskrivelsen af den tredje kontrakt inden for affaldsbehandling og genbrug. Denne gang i Mozambique. De to tidligere kontrakter inden for dette områder er i Peru og Bhutan.

Med kontrakterne inden for affaldsbehandling og genbrug fortsætter NIRAS med at konsolidere og udbygge sin position som ledende virksomhed inden for rådgivning om CO2-reduktioner i ikke-industrialiserede lande. Det sker i regi af FN’s National Appropriate Mitigation Action (NAMA), hvilket er en FN-term for CO2-reducerende produkter og programmer.

Med de seneste tre kontrakter når NIRAS op på at have kontrakter i regi af NAMA på for over 25 mio. kr., og det gør NIRAS til en globalt førende rådgiver inden for internationale klimaprojekter, der genererer CO2-reduktioner.

NIRAS’ klimateam vandt den første klimakontrakt i regi af NAMA i 2011. Det var inden for stål-sektoren i Bangladesh i et samarbejde med Viegand & Maagøe. I dag er NIRAS involveret i adskillige NAMA-projekter, hvilket foruden de nævnte tre projekter bl.a. er i cement-sektoren i Peru og Vietnam og i skovsektoren og kaffe-sektoren i Columbia, samt energi effektivisering i bygninger i Bhutan.

Projektet gennemføres af teams

NIRAS’ projektleder indenfor NAMA-projekter, Morten Pedersen, har arbejdet med at nedbringe udledningen af drivhusgasser siden 2001. Han ser NIRAS’ succes inden for NAMA-projekterne som et resultat af NIRAS evne til at mobilisere ressourcer fra alle dele af NIRAS på tværs af faglige og geografiske grænser.

”Vi regner med at involvere deltagere fra vores kontorer i Danmark såvel som fra kontorerne i Mozambique og Vietnam i det ny projekt inden for affaldsbehandling og genbrug i Mozambique. Samtidig er det en fornøjelse for os at kombinere kompetencerne fra vores egne kollegaer i NIRAS med andre internationale eksperter for at etablere vindende teams for projekter som dette,” siger Morten Pedersen og tilføjer:

”Vores approach til NAMA’s er unik: Vi inddrager finansielle modeller og konkrete investeringer i vores koncept helt fra begyndelsen for at sikre ejerskab i forhold til projektet. Denne tilgang sikrer, at projekterne rent faktisk kan gennemføres, og at de er bæredygtige.”

”Vi anerkender, at projekter i regi af NAMA kræver en innovativ tilgang. Et eksempel på det kan være NAMA-projektet inden for affaldsbehandling og genbrug i Peru, hvor vi – sammen med partnerne i vores konsortium – udviklede en ny model til at estimere CO2-udledninger. Sådan en model er afgørende for i praksis at gøre det muligt for et land at prioritere konkrete tiltag til reduktioner, og det gør det samtidig muligt at give input til de kommende forhandlinger ved COP 21,” siger Morten Pedersen.

Den seneste kontrakt i Mozambique er finasieret af en donation fra Nordic Development Fund (NDF) administreret via Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO).

Læs mere om projektet i Mozambique her.