Klimaet udvikler lovens rammer

Klimatilpasningsprojekt i Karlsunde, Karlstrup og Engstrup Moser ændrer rammerne for takstfinansiering og samler Greve og Solrød kommuner til fælles front mod vandmasserne – og for en bedre natur.

24. maj 2012

Projektet er gennemført som et samarbejde mellem Greve og Solrød Kommuner, Greve/Solrød Forsyning og NIRAS, med det formål at kombinere indsatsen mod klimabetingede oversvømmelser i lavtliggende boligområder i Solrød Strand, Engstrup og Karlslunde med hensynet til natur, miljø og rekreative interesser.

Projektet forbedrer forholdene for flora, fauna og vandmiljø, øger de rekreative værdier i Karlstrup og Karlslunde moser – samtidigt med at flere byområder sikres mod fremtidige oversvømmelser.

Rammerne skal udfordres

Projektet, der kombinerer klimatilpasning, naturgenopretning og forbedring af områdets rekreative værdier rummer store fordele og synergier, der giver muligheder for at opnå betydelige besparelser, når udgifterne til projektet sammenholdes med de anlægsinvesteringer, der ville være nødvendige, hvis klimatilpasningsindsatsen skulle gennemføres på traditionel vis med større kloakker, rør osv.

Gennem en helhedsorienteret tilgang til projektet og involvering er mere end 15 interessenter blevet enige om en projektudformning, der løser en lang række udfordringer. Projektet sikrer bl.a. at gældende mål for vandløbenes tilstand opfyldes, moser og enges natur øges og områdets natur gøres mere synlig og tilgængelig for kommunernes borgere.

Greve og Solrød er frontløbere omkring miljø- og servicemål

I Greve Solrød Forsyning er projektleder Birgit Paludan glad for løsningen, hvor dele af projektet bliver finansieret over spildevandstaksten i henholdsvis Solrød og Greve Spildevand. Og det er vigtigt hele tiden at skubbe på for at rykke grænserne for, hvilken type projekter man kan lave rundt om i landet, siger Birgit Paludan:

"I Greve har vi været nogle af de første til at bruge miljø- og servicemål i kommunale klimastrategier. På den måde har vi været med til at bane vejen for, hvad man kan, og hvad man ikke kan finansiere gennem takstmidler."

Læs hele artiklen på altinget.dk.

Fakta

NIRAS gennemførte for et par år siden et beslægtet projekt i Slangerup. Her genoprettede man en naturlig strækning af Græse Å ved at udnytte naturlige lavninger i grønne områder tæt ved byen som bassiner for skybrudsregn.

Prisen for det samlede projekt endte på 1,5 millioner - eller under 10 procent af de 20 millioner kroner, som det ville koste at etablere en traditionel løsning med underjordiske forsinkelsesbassiner.