Kældertrapper, døre og lyskasser er de svage led

Boligkarréer og erhvervsejendomme er ikke bygget til at modstå ekstremregn, som rammer hyppigere. Hver syvende ejendom har installationer eller serverrum i kældre med risiko for oversvømmelse.

20. mar 2015

Kældertrapper og lyskasser, hvor vandet let løber ned, og kloakker der løber over. Det er de oplagte risikoområder ved etagebyggerier og erhvervsejendomme, som bliver ramt af ekstremregn. Det viser en analyse fra NIRAS. Analysen bygger på data fra 228 ejendomme, som NIRAS har gennemgået.

De voldsomme regnskyl i 2010, 2011 og senest 2014 gav oversvømmede kældre hos store boligforeninger, på kontorer og hos industrivirksomheder. Der har været skader for millioner med stigende forsikringspræmier som konsekvens. Skaderne har fået både boligforeninger og virksomhederne til at klimasikre. Og med gennemgangen af mere end 200 ejendomme, har NIRAS et solidt erfaringsgrundlag for at udpege de ømme punkter. Naturgeograf Astrid Bisgaard har gennemgået NIRAS’ mange projekter og har kortlagt hvilke problemer, som går igen.

Simple tiltag løser meget

I mere end halvdelen af ejendomme kunne der komme vand ind ved niveaufri døre. I fem ud af ti ejendomme var kældertrapperne et problem, og i fire ud af ti ejendomme kunne der komme vand i kældrene via lyskasser. I 38 pct. af ejendommene kunne der komme vand op fra kloakken, når kloaksystemet blev overbelastet.

”Vores bygninger er ganske enkelt ikke designet til at modstå den ekstremregn, som er blevet en realitet. Den gode nyhed er, at man med relativt simple tiltag kan gøre meget. Ofte vil udgifterne til at klimasikre være mindre end det som går tabt, hvis en kælder står under vand,” siger Astrid Bisgaard.

Servere skal op af kældrene

De 228 byggerier som er gennemgået er en blanding af boligkarréer og erhvervsejendomme med både kontor og industri. Ofte giver det særlige problemer, at elinstallationer og serverrum er placeret i kældrene. Installationerne er følsomme over for fugt og det kan have fatale konsekvenser, hvis regnen rammer. I virksomheder kan det ramme produktionen og boliger kan være uden strøm eller internet. Dette problem går igen i 14% af ejendommene.

”For virksomheder kan det være fatalt, hvis et serverrum oversvømmes, og mister man strøm og internet i en hel etageejendom er det også en stor ulempe for mange mennesker. Man har typisk brugt kældrene til installationer for at udnytte pladsen, og fordi det energimæssigt giver mening, lige som det er let at beskytte mod tyveri. Men den tankegang skal man gøre op med. Hvis der blot er den mindste risiko for oversvømmelse, vil jeg anbefale at man finder et andet serverrum. Konsekvenserne kan være meget dyre,” siger Astrid Bisgaard.