Male NIRAS employee. Jens Brandt Bering (JENS)

Investeringer kan give nyt eksporteventyr

Et tæt samarbejde mellem forsyningsselskaber, leverandører og rådgivere kan skabe nye løsninger, som kan løfte dansk eksport. Investerer man milliarder i forsyningssektoren, skal der tænkes innovativt og ambitiøst, mener forretningschef Jens Brandt Bering, NIRAS.

03. jun 2014

Behovet for investeringen af et trecifret milliardbeløb i forsyningssektoren skal ses som en mulighed for at udvikle en stærk dansk position, der kan give solide eksportpotentialer. Det kræver, at man ikke stirrer sig blind på at få de billigste løsninger på kort sigt, mener Jens Brandt Bering, forretningschef for Vand og Forsyning i NIRAS.

Efterspørgsel på innovative løsninger fra de kommunale forsyningsselskaber er nødvendig, hvis der skal skabes udvikling, eksport og nye arbejdspladser i vand- og forsyningssektoren.

Den danske eksport af vandløsninger har i de seneste år ligget mere eller mindre stille på ca. 15 mia. kr. årligt på trods af en årlig vækst på seks pct. på markedet for vandløsninger globalt. Rigtig mange steder i verden er udfordringerne på vand- og forsyningsområdet stærkt stigende, og globalt forventes investeringerne at blive massive.

LÆS MERE Ny lov skal skabe basis for dansk vandeventyr

Investeringer på trecifret milliardbeløb

Så potentialet for Danmark er stort, men det kræver en politisk beslutning, mener Jens Brandt Bering:

"Samfundet står over for investeringer på et trecifret milliardbeløb inden for vand og forsyning, hvis man regner behovet for kloakrenovering, klimatilpasning og grøn omstilling med. Man skal gøre op, om man kan forsvare den investering, hvis man ikke i samme moment får skabt en global dansk eksportindustri inden for vandteknologi med fokus på private arbejdspladser i Danmark," siger han til Berlingske.

”Derfor skal man i forbindelse med revision af vandsektorloven tage politisk stilling til, om man vil prioritere eksportpotentialet ved at skabe en offentlig efterspørgsel efter ambitiøse, innovative løsninger. På lidt længere sigt vil løsningerne også skabe en mere effektiv og sikker forsyning og dermed bedre og billigere service for forsyningsselskabernes kunder,” fortsætter Jens Brandt Bering.

Udvikling starter i samarbejdet

Hverken forsyningsselskaberne eller de private virksomheder kan altså vende skuden selv. Udviklingen starter i det innovative samarbejde, hvor forsyninger og virksomheder i fællesskab udvikler nye løsninger. Et eksempel herpå er det nye Truelsbjerg Vandværk uden for Aarhus. De innovative løsninger har sat nye standarder for branchen og er netop produktet af et tæt samarbejde mellem Aarhus Vand, NIRAS og de øvrige partnere.

”Den viden, Aarhus Vand og NIRAS nu står med, er allerede i gang med at blive omsat andre steder. Teknologien blev kun implementeret, fordi Aarhus Vand var ambitiøse og efterspurgte løsninger, som ikke var kendte,” siger forretningschef for Vand, Energi og Miljø i NIRAS, Stefan Schmidt, der har været projektleder på Truelsbjerg Vandværk.

LÆS MERE Truelsbjerg Vandværk har flyttet branchen