Integration skal nedbringe vandspild

Danske virksomheder vil skabe fuld integration af vandsforsyningsteknologi og nedbringe vandspildet yderligere. Brunei bliver første land til at implementere denne integration.

26. jul 2016

Forsyningsselskaberne Nordvand og HOFOR tager nu det sidste skridt mod integrationen af alle de systemer, der minimerer og kontrollerer vandspild. Ambitionen med integrationen er intet mindre end at skabe verdens bedste løsninger med fuld integration af al den teknologi, der gør at en vandforsyning er state-of-the-art: Intelligente pumper, ventiler, målere, sensorer, datasystemer og hydrauliske modeller skal integreres i et system.

Integrationen, der skal nedbringe vandspildet yderligere, skabes i to nye projekter, som de to forsyningsselskaber etablerer. Projektere etableres i regi af LEAKman, der er et samarbejde mellem en række førende danske virksomheder inden for vandforsyningsområdet.

”Vi øger udbyttet af de individuelle systemer ved at integrere dem i et samlet system, hvor vi hele tiden ”lytter” til vores vandsystem og kan gribe ind på forkant. Det kræver vilje og økonomi, men det virker,” siger Klavs Høgh, NIRAS’ projektleder på LEAKman.

Læs mere: www.leakman.net

Mange af teknologierne anvender forsyningerne allerede i dag, men de er typisk installeret som individuelle systemer over en lang periode og derfor ikke tænkt sammen.

Foruden at sikre en mere effektiv drift, skal de to projekter også anvendes som demonstrationsprojekter på dansk grund over for et verdensomspændende publikum, der i stigende omfang har fået øjnene op for dansk vandteknologi.

Læs mere: Nye kræfter mod verdens vandspild

På vej til Brunei

Det største potentiale for den samlede pakke finder man hos internationale forsyningsselskaber. Klavs Høgh er netop hjemvendt fra en tur til Brunei, som slås med 40 procent vandtab.

I Brunei vokser befolkningen samtidig med, at der er øget industriel aktivitet. Begge dele øger presset på vandressourcerne. Hvis landet ikke gør noget ved de store lækager i deres vandforsyning, vil Brunei få brug for omfattende investeringer i ny kapacitet inden for de næste fem år. Derfor vil landet kunne spare meget ved aktivt at kontrollere lækagerne, som er skyld i det store vandspild. De danske virksomheder i LEAKman-samarbejdet arbejder sammen om at finde den optimale løsning for landet.

”I Brunei vil det virkelig give mening at gå fra passiv til aktiv lækagekontrol. Vi vil stort set kunne garantere, at det samlede vandtab kan komme under 10 procent inden for en overskuelig årrække. Typisk et til to år pr. område. Og ligeså vigtigt: Vi kan holde det dernede,” siger Klavs Høgh.