Verdens første underjordiske vandkraftværk i permafrost åbner i dag

Vandkraft er den bedste og billigste metode til vedvarende energi i arktiske områder. NIRAS ser et potentiale for lande som Alaska, Canada og Rusland.

06. sep 2013

Verdens første underjordiske vandkraftværk i permafrost Ilulissat Vandkraftværk på Grønland bliver indviet i dag  – 30 år efter, at man tænkte de første tanker.

NIRAS har med sine specifikke kompetencer inden for arktisk teknologi været blandt rådgiverne på projektet, og projektchef Henrik Mai har været med hele vejen. ”Det kører,” smiler han: 

”Det er kulminationen på en lang og udfordrende proces, hvor vi nu beviser, at det er muligt at opføre og drive et underjordisk vandkraftværk i permafrost med indtagsvand tæt på frysepunktet.”

Ilulissat vandkraftværk kan producere cirka 75 GWH om året. Det svarer til over 16.000 parcelhuses energiforbrug på et år.

Fjernstyret vandkraftværk

Vandkraftværket er ubemandet og bliver fjernstyret fra byen Ilulissat ca. 50 km derfra. En udfordring er, hvis anlægget stopper. Så risikerer man, at vandvejene fryser til.

”Det er fatalt, og man kan begynde forfra. Og et anlæg stopper altid, fx når det skal vedligeholdes,” siger Henrik Mai.
Løsningen er, at man ved kontrolleret stop har indrettet det på en måde, så vandet løber uden om turbinerne i tilstrækkelig mængder til, at det ikke fryser. Ved ukontrolleret stop har man et nødanlæg, der kan holde kraftstationen frostfri i syv dage.

Indtag i bunden af en sø

Som til alle andre vandkraftværker hører et stort reservoir. Det er i dette tilfælde skabt i to nærliggende søer, hvor man har sprængt et stort hul i bunden. Løsningen er billigere end at bygge en dæmning, og man kan i søen udnytte nedbør og smeltevand.

Den bedste og billigste metode

Grønland får 70 procent af deres energi fra vandkraft, og Henrik Mai anbefaler flere underjordiske vandkraftværk.

”Det er den bedste og billigste metode til at producere vedvarende energi i arktiske områder,” siger han.
Det næste potentielle vandkraftværk i Grønland ligger også i permafrost. Derudover mener Henrik Mai, at andre lande som Norge, Rusland, Canada, Alaska og Kina med udbredt permafrost med fordel kan bruge metoden.

”Vi har nu høstet erfaringerne fra Ilulissat. Det kan andre drage fordel af,” siger han.