Two male employees from Novafos and Leif Koch installing noise loggers
Billede fra tidligere i år, hvor medarbejdere fra Novafos (dengang Nordvand, red.) og Leif Koch monterede loggerne.
Nyhed

I Klampenborg lytter de til vandrørene

To lækager blev hurtigt fundet, da et vanddistributionsnetværk nord for København fik monteret smart, nyt lytteudstyr. Forsyningsselskabet Novafos er med i LEAKman-partnerskabet, som kombinerer viden og teknologi fra ni markedsledende aktører.

04. sep 2017

Kun få uger efter installationen af såkaldte støjloggere i et vandforsyningsnetværk i Klampenborg blev der identificeret to lækager. Takket været støjloggerne blev begge lækager hurtigt stoppet, og det betød et minimeret vandtab, ligesom andre mulige følgeskader blev undgået.

Støjloggere består af en mikrofon, datalogger, batteri og antenne. De er placeret ved vandledningernes ventiler sådan, at de kan lytte direkte til rørvæggen og genkende og adskille støjen fra en lækage fra andre baggrundslyde. Når en logger identificerer en mulig lækage bliver en alarm sendt hjem til vandforsyningsselskabet via et radiosignal. Herefter kan lækagens placering bestemmes og røret repareres.

I Klampenborg-netværket, som hører til forsyningsselskabet Novafos, viste de nyligt opsatte loggere sig altså at være værdifulde inden for bare få uger. Vandforsyningsnetværket er ved at blive omdannet til et fuldskala demonstrationsområde med state-of-the-art teknologi til lækagestyring.

Danmark har knowhow

Det sker i regi af LEAKman-konsortiet, som er en sammenslutning af ni markedsledende danske aktører – blandt andre Grundfos, Kamstrup, AVK, Leif Koch, Schneider Electric, DTU Miljø og NIRAS. Partnerskabet skal demonstrere danske løsninger til lækagestyring og bane vejen for ny teknologi.

Læs mere om LEAKman-partnerskabet.

Novafos og HOFOR – to af de største forsyningsselskaber på Sjælland – deltager også begge som partnere i LEAKman-konsortiet. De har hver udpeget to distributionsnetværk, som i løbet af 2017 bliver spækket med alt den nyeste teknologi til lækagestyring.

Når de fire demonstrationsområder er færdige, vil de være dækket af blandt andet 400 permanente støjloggere, 4.800 fjernaflæste målere hos forbrugere, aktiv trykstyring og online monitorering af nøgletal.
Ud af de i alt 400 loggere er 125 blevet installeret i Klampenborg-netværket. Og havde det ikke været for loggerne, ville det sandsynligvis have varet et stykke tid, før nogen havde opdaget de to lækager.

Kortere reaktionstid

Inden støjloggerne blev installeret, blev lækager fundet ved manuelle undersøgelser af distributionsnetværket i Klampenborg. Disse lækageundersøgelser blev udført systematisk mindst en gang om året. Det vil sige, at i værste fald, kunne lækagerne eksistere i næsten et år, før de blev opdaget. De nye loggere betyder, at reaktionstiden nu er kraftigt reduceret.

Meget vand kan gå til spilde gennem en lækage i løbet af et år, og lækagen kan også potentielt resultere i større ledningsbrud, hvilket vil medføre et endnu større vandtab og muligvis andre følgeskader. Derfor er aktiv lækagestyring et vigtigt skridt på vej mod at minimere vandtab.

Niveauet for vandtab i danske drikkevands-distributionsnetværk er i gennemsnit under ti procent. Det er blandt de laveste i verden, mens der i mange andre lande er store mængder drikkevand, som går til spilde. Derfor bør det være et globalt fokusområde at minimere vandtab.

Mød LEAKman-partnerne på konferencen ’Water Loss Europe 2017’ den 6.-7. september i København.

Støjloggeren, som er leveret af Leif Koch A/S, består af en mikrofon, datalogger, batteri og antenne.