Her er opskriften på færre indbrud

Nedsæt risikoen for indbrud til en tredjedel ved at sikre døre og vinduer - og endnu mere ved at kombinere nabohjælp. Det konkluderer dugfrisk rapport.

20. dec 2016

Sverige slår os ikke kun i fodbold, de er også bedre til at undgå indbrud. Indbrudsraten i Sverige er en 1/3 af Danmarks.

”Hvis svenskerne kan, kan vi også reducere antallet af indbrud,” siger markedsleder inden for sikring Frank S. Hansen fra NIRAS.

NIRAS har set på de initiativer, der er brugt til at forebygge indbrud i Holland, England (og Wales), Sverige og Danmark, og afleveret resultaterne i en rapport til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Ministeriet har bedt om rapporten for at belyse hvilke indbrudsforebyggende initiativer, der er særligt effektive og relevante for den almene boligsektor i Danmark.

Læs hele rapporten på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside

Undersøgelsen dokumenterer, at effektiv indbrudssikring først og fremmest består af sikre døre, vinduer og låseenheder, som man skal kombinere med at beskære beplantning, så det give mulighed for naturlig overvågning.

Baseret på analyse af de aktuelle indbrud går emner som samarbejde mellem lokale aktører, beboerinvolvering, oplysning om indbrudsforebyggelse, nabohjælpsordninger og målrettede indsatser igen og har vist gode resultater i alle fire lande.

Samtidig viser undersøgelsen, at der er stor forskel på, hvordan de enkelte lande bekæmper indbrud. Rapporten kommer derfor med en række bud på initiativer, der mindsker antallet af indbrud.

Krav til døre og vinduer halverer indbrudsraten i Holland

Holland og England (og Wales), hvor indbrudsraten historisk har været høj, har valgt en veldokumenteret, systematisk tilgang til at beskytte boliger imod indbrud, der er baseret på krav og standarder for indbrudssikre døre og vinduer. Hertil kommer certificeringsprogrammer.

Certificeringen foretager man ud fra veldefinerede krav til indbrudsforebyggelse, som skal opfyldes for at opsætte skilte i en bolig eller et helt boligområde. Begge lande har reduceret indbrudsraten markant. I Holland er indbrudsraten halveret, og i England er indbrudsraten reduceret til en tredjedel.

Undersøgelsen viser, at indbrudsforebyggelse efter et certificeringsprogram med skiltning er et effektivt middel til at reducere indbrudsraten med helt op til 80-95 procent.

I England certificeres næsten alle nye, almene boliger. Undersøgelsen viser, at det har medført en stor reduktion af indbrud i almene boliger.

Læs mere om sikring her. 

Danmark har en forsikringskultur

Rapporten siger, at der i Danmark er en udbredt forsikringskultur. Borgerne henholder sig til, at forsikringen erstatter stjålne genstande, hvis man er uheldig at få indbrud. Først efter et eller flere indbrud prioriteres indbrudssikring, primært på grund af den utryghed et indbrud medfører.

Frank S. Hansen mener, at rapporten er det bedste grundlag, Danmark nogen sinde har haft for at reducere antallet af indbrud:

”Giver man klare regler og oplysning om, hvordan man forebygger indbrud - f.eks. gennem minimumskrav i en certificeringsordning eller bygningsreglementet – og kombinerer det med lokalt tilpassede initiativer, der kvalificeres og støttes af offentlige midler, så kan man reducere antallet af indbrud markant både på kort og langt sigt,” siger han.

LÆS MERE: Sådan renoverer du dig til færre indbrud

LÆS MERE: Sig hej til tyven, så går han igen