3D of windmill foundation

Havmøllefundamenter noget ud over det sædvanlige

Hvordan designer og projekterer man fundamenter til havvindmøller, så de både kan modstå jordskælv og tyfoner – og samtidig kan produceres under lokale forhold i Taiwan?

16. feb 2016

Forestil dig en vindmølle, hvor vingerne overstryger et areal svarende til knap to fodboldbaner, og hvor vingespidsen når op i nærheden af Storebæltsbroens pyloner. Forestil dig nu, at møllen skal sættes op på tyve meter vand.

Det kræver naturligvis et gennemrobust fundament, men udfordringerne stopper ikke her. For fundamentet og møllen skal kunne modstå kæmpebølger og tyfoner med vindhastigheder over 200 kilometer i timen. Dertil kommer, at de jævnlige jordskælv kan omdanne den sandede og bløde havbund til en blævrende grød, der har svært ved at bære noget som helst.

Og nåja, så var der også lige det med, at den monsterregn, området er kendt for, skyller så meget sand fra bjergene ud i havet, at man nærmest har brug for en spåkugle til at forudse, hvordan havbunden ser ud de steder, hvor fundamenterne skal opstilles.

Nogenlunde sådan er den vilkårene for den opgave med at designe og projektere fundamenter til en havmøllepark i strædet mellem Taiwan og Kina, som NIRAS netop har vundet.

Hardcore viden er guld værd

”Jeg lægger ikke skjul på, at det er en udfordring. En del af det her er der ingen, der har gjort før, så der er rigtig meget læring i projektet. Vi ser det som en god investering, da vi ender med en hardcore viden, som er guld værd for kommende havmølleprojekter,” siger projekt- og markedschef Claus Gormsen, som i NIRAS har arbejdet med offshore vindprojekter i godt 20 år.

Ordren kommer efter, at NIRAS i 2014 blev valgt som bygherrerådgiver på samme projekt. Da bygherren indså, hvor svær opgaven med fundamenterne ville blive, fik NIRAS også den.

Ordren er delt op i et pilotprojekt med to jacketkonstruktioner og et hovedprojekt, hvor de resterende 28 jacket-konstruktioner skal detailprojekteres. Det hele skal være opstillet inden udgangen af 2016, og de lokale vejrforhold bidrager ikke til at gøre tidspresset mindre:

Bagside ved gode vindforhold

”De særdeles gode vindforhold på sitet har den bagside, at det på grund af bølgerne er umuligt at installere noget på havet fra oktober til april, så installationen af fundamenterne, kablerne og møllerne er også en af de helt store udfordringer,” siger Claus Gormsen.

Endelig peger Claus Gormsen på endnu en udfordring i projektet, der meget vel kan vise at være den allerstørste:

”Taiwan har ingen erfaring med at fremstille og installere denne type offshore-konstruktioner. Derfor er vi nødt til at designe jacket-konstruktionen, så den kan konstrueres og opstilles med det udstyr, de trods alt har. Og så må vi være ekstra grundige i vores kontroller, for det kræver for eksempel nogle helt andre kompetencer at svejse offshore-installationer end at sætte to jerndragere sammen til et hus,” lyder det fra Claus Gormsen.